Hoppa till huvudinnehåll

Utbildnings­­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor och studiefinansiering.

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

  • Skolverket ska ta fram nya sfi-kurser och yrkeskurser på grundläggande nivå

    Foto: Folio

    Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram förslag till kurser i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) samt yrkeskurser på grundläggande nivå. Syftet är att förbättra individanpassningen inom sfi och ge fler möjlighet att få sådana yrkeskunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden.

  • 15 000 sommarjobb och 2 000 fler yrkesutbildningsplatser för att motverka stigande arbetslöshet

    För att motverka arbetslöshet och kompetensbrist föreslår regeringen i vårändringsbudgeten att 130 miljoner kronor tillförs och 20 miljoner kronor omfördelas för att möjliggöra upp till 15 000 sommarjobb för ungdomar och att 167 miljoner kronor tillförs för 2 000 fler utbildningsplatser på regionalt yrkesvux.

Föreläsning på Kungliga Tekniska högskolan.
Föreläsning på Kungliga Tekniska högskolan. Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Utredare ska se över hur lärosätenas utbildningsutbud kan utvecklas för att möta en föränderlig arbetsmarknad

Det nya omställningsstudiestödet är populärt men behöver utvecklas. En utredare får därför i uppdrag att lämna förslag på en modell för hur universitet och högskolors utbildningsutbud kan utvecklas för att möta de nya behoven som en föränderlig arbetsmarknad ger.

Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

En helt ny utbildningsform för vuxna startar i hela landet

För att stärka kompetensförsörjningen och möta företagens kompetensbehov har regeringen tagit initiativ till en pilotverksamhet med en ny form av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå. Utbildningsformen nationell yrkesutbildning har sin utgångspunkt i den modell som tillämpas för yrkeshögskolan. Nu är det klart vilka utbildningar som blir först ut.

Utbildningsminister Mats Persson och USA:s ambassadör Erik D. Ramanathan.
Utbildningsminister Mats Persson och USA:s ambassadör Erik D. Ramanathan. Foto: Margareta Stridh/Regeringskansliet

Regeringen signerade rymdavtalet Artemis

Den 16 april undertecknade utbildningsminister Mats Persson Artemisavtalet som innehåller ett antal principer för utforskning av och uppförande i rymden. Det ger även Sverige möjligheter att delta i den internationella USA-ledda satsningen Artemisprogrammet.

Foto: Johnér bildbyrå

Regeringen tillför 500 miljoner kronor till skolväsendet

Den höga inflationen har medfört ett högt kostnadstryck på landets kommuner. För att upprätthålla kvaliteten i undervisningen föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2024 att skolväsendet ska förstärkas med 500 miljoner kronor.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Regeringen har tagit emot uppdaterade riktlinjer för att minska smitta i förskolan

Folkhälsomyndighetens har haft i uppdrag från regeringen att revidera kunskapsöversikten "Smitta i förskolan". Uppdraget är nu slutfört och myndigheten har tagit fram en ny vägledning som ska spridas till förskolor, huvudmän och andra aktörer som samverkar med förskolorna. Syftet är att ge vägledning om förebyggande arbete mot spridning av smitta bland barn i förskolan.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Utredare ska se över utökade belastningsregisterkontroller inom utbildningsväsendet

Trygghet, studiero och säkerhet är prioriterade frågor för regeringen. Därför ska en utredare biträda Utbildningsdepartementet med att se över möjligheten att utöka den registerkontroll som görs i samband med anställning inom skolväsendet. I uppdraget ingår också att komplettera tidigare förslag om att införa belastningsregisterkontroll inför antagning till vissa högskoleutbildningar.

Foto: Folio

Uppdrag om förbättrade förutsättningar för utländska doktorander och forskare i Sverige och säkrare bedömningar av uppehållstillstånd för studier

En utredare får i uppdrag att lämna förslag på åtgärder som förbättrar möjligheterna att attrahera och behålla utländska doktorander och forskare i Sverige. Syftet är bland annat att stärka Sveriges konkurrenskraft som forsknings- och innovationsnation. Utredaren ska även göra en översyn av regelverket när det gäller uppehållstillstånd för studier, i syfte att motverka missbruk av studerandetillstånd.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Elever ska lära sig om Nato och totalförsvaret

Regeringen vill att alla svenska elever ska lära sig om Sveriges totalförsvar och Natos roll. Dessutom moderniseras regleringar för skolans roll i händelse av kris, krigsfara eller krig.

Innehåll från Utbildningsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2565 träffar.

Laddar...