Utbildnings­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor och studiefinansiering.

Ansvariga statsråd

Mats Persson
Mats Persson Utbildnings­minister
Lotta Edholm
Lotta Edholm Skol­minister

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

  • Central rättning av nationella prov ska göra betygssättningen mer likvärdig

    Foto: Folio

    Regeringen vill öka likvärdigheten vid bedömning av nationella prov, motverka betygsinflation och minska lärares arbetsbörda. Därför ger regeringen Skolverket i uppdrag att förbereda införandet av central rättning av uppsatsdelarna i digitala nationella prov i svenska, svenska som andraspråk och engelska.

  • Regeringens första 100 dagar: Skolan

    Fredag den 20 januari höll utbildningsminister Mats Persson och skolminister Lotta Edholm pressträff för att presentera satsningar inom skolområdet.

Studenter vid ett bord i biblioteket.
Studenter vid Kungliga Musikhögskolan. Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

UKÄ ska göra fallstudier om akademisk frihet

Regeringen ger Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att göra fallstudier om akademisk frihet. Syftet är att ge en fördjupad förståelse för universitets och högskolors arbete med att främja och värna akademisk frihet och en kultur som tillåter fritt kunskapssökande och fri kunskapsspridning.

Foto: Johnér Bildbyrå

Satsning ska öka tillgången till VFU-platser i hälso- och sjukvårdsutbildningar

För att få fler sjuksköterskor och möjliggöra bättre kompetensförsörjning i vården krävs fler åtgärder. Regeringen har beslutat att 50 miljoner kronor ska fördelas till universitet och högskolor för att utveckla verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i hälso- och sjukvårdsutbildningar med särskilt fokus på sjuksköterskeutbildningen.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Regeringen instämmer i Riksrevisionens kritik i rapporten om statsbidraget till studieförbunden

I en skrivelse som i dag har överlämnats till riksdagen redovisar regeringen sin bedömning och de åtgärder som har vidtagits och planeras med anledning av Riksrevisionens granskning av statsbidraget till studieförbunden.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Regeringen satsar på effektivare utbildningsvägar till läraryrket och stärkt kvalitet av VFU

I regleringsbrev för universitet och högskolor 2023 förstärker regeringen resurser till övningsskolor inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt medel för samordning av ny kort kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

Innehåll från Utbildningsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2092 träffar.