Fler utrikes födda kvinnor i jobb

Att öka utrikes födda kvinnors låga sysselsättningsgrad är ett viktigt steg mot såväl minskad segregation som att ge alla kvinnor och män samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som leder till ökad ekonomisk jämställdhet. Regeringen prioriterar därför arbetet med att öka andelen utrikes födda kvinnor i jobb.

Ansvariga statsråd
Johan Pehrson
Paulina Brandberg
Ansvariga departement
Arbetsmarknads­departementet

Kontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand
Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson

Allt innehåll om Fler utrikes födda kvinnor i jobb

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 17 träffar.