Hoppa till huvudinnehåll
Foto: Rafal Rodzoch/Caia Images

Förstärkt trygghet och arbetslinje – en inkomstbaserad arbetslöshetsförsäkring

Arbetslöshetsförsäkringen reformeras och blir en tydligare omställningsförsäkring som stärker arbetslinjen och minskar risken för fusk och fel. För individer, arbetsgivare och a-kassor minskar den administrativa bördan. Det skapar förutsättningar för kortare handläggnings- och väntetider. Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 oktober 2025.

Ansvariga statsråd
Johan Pehrson
Ansvariga departement
Arbetsmarknads­departementet
  • Regeringen lämnar förslag för stärkt arbetslinje till riksdagen

    Regeringen har beslutat om en proposition om inkomstbaserad a-kassa till riksdagen. Förslaget innebär att arbetslöshetsförsäkringen reformeras och blir en tydligare omställningsförsäkring som stärker arbetslinjen och minskar risken för fusk samtidigt som den administrativa bördan minskar.

  • Arbetslinjen stärks genom en inkomstbaserad a-kassa

    Arbetslöshetsförsäkringen ska tydligare bidra till omställning mellan arbeten, förenkla administrationen för arbetslösa, arbetsgivare och a-kassorna samt på ett effektivt sätt motverka felaktiga utbetalningar. Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss om En arbetslöshetsförsäkring baserad på inkomster. Det nya regelverket föreslås införas den 1 oktober 2025.

Kontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand

Lättläst om a-kassan

Största reformen på 40 år

Regeringen genomför nu den största reformen av a-kassan på 40 år. En ny lag om arbetslöshetsförsäkring föreslås. Arbetslöshetsförsäkringen ska baseras på inkomster i stället för arbetad tid och ersättningen ska lämnas utifrån den sökandes inkomstbortfall med olika ersättningsnivåer. Den ska trappas ned under tiden i arbetslöshet. Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft 1 oktober 2025.

Allt innehåll om Inkomstbaserad a-kassa

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 9 träffar.

Laddar...