Hoppa till huvudinnehåll

Myndighetsövergripande satsning för att attrahera och behålla internationell kompetens

Publicerad

Bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens är ett av de främsta tillväxthindren för företag i Sverige och har även blivit ett hinder för regional utveckling. Mot denna bakgrund satsar regeringen 25 miljoner kronor under 2024 för att stärka samordningen av ett tiotal myndigheters arbete kopplat till att attrahera och behålla internationell kompetens.

– Sverige ska vara ett välkomnande land för internationell kompetens och förutsättningarna för att attrahera, etablera och behålla kvalificerad arbetskraft behöver stärkas. Det är nödvändigt för att svenska företag ska kunna säkerställa sin framtida konkurrenskraft och tillväxt, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

I dag saknas en tydlig samordning av myndigheternas olika processer och arbete för att attrahera och etablera utländsk arbetskraft - något som näringslivsföreträdare, myndigheter och regioner har lyft i flera sammanhang.

Samtidigt står många företag inför utmaningar, bland annat på grund av den gröna och digitala omställningen, som kräver att kompetensen hos befintliga medarbetare stärks och att företagen får in ny kompetens i sina verksamheter. Det gäller i hela Sverige och inte minst i norra Sverige, där stora företagsetableringar och företagsexpansioner har medfört stora behov av arbetskraft.

– Vi måste få talanger att välja Sverige. Det är centralt för att vi ska ha kompetens till den enorma omvandling som den svenska industrin nu genomgår. Att attrahera internationell arbetskraft är också en viktig del av regeringens nya strategi för utrikeshandel. De länder som kan attrahera kompetens är också de som kommer bli vinnare i den gröna och digitala omställningen, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Regeringen ger därför ett tiotal myndigheter i uppdrag att i samverkan identifiera och adressera problem kopplat till att attrahera, etablera och behålla högkvalificerad internationell kompetens och annan utländsk arbetskraft som är viktig för Sveriges konkurrenskraft. Målet med uppdraget är att de statliga insatserna på området ska bli bättre samordnade, mer förutsägbara och bättre möta företagens behov. Uppdraget syftar också till att säkerställa att den arbetskraft som kommer till Sverige, inklusive medföljande familjer, snabbt kommer in i samhället så att de väljer att etablera sig i landet. Även forskare och studenter omfattas.

Under 2024 avsätts totalt 25 miljoner kronor för satsningen. För 2025 och 2026 beräknas 30 miljoner kronor avsättas per år.  

– Det är viktigt för ingenjörslandet Sverige att högkvalificerad arbetskraft kan fortsätta att komma hit för att arbeta och bidra, inte minst i den gröna omställningen. Uppdraget är viktigt för att förbättra arbetsgivarnas förutsättningar att rekrytera utländsk nyckelkompetens som är så avgörande för vår konkurrenskraft, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Myndigheter som får uppdraget

De myndigheter och aktörer som deltar i uppdraget är Arbetsförmedlingen, Business Sweden, Försäkringskassan, Migrationsverket, SCB, Skatteverket, Statens servicecenter, Svenska institutet, Tillväxtverket, UHR och Vinnova. Uppdraget kommer att hållas samman av Tillväxtverket.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Victoria Holmqvist
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 29 39
e-post till Victoria Holmqvist
Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand
Laddar...