Hoppa till huvudinnehåll

Grönt accelerationskontor ska öka takten i industrins omställning

Publicerad

Regeringen har beslutat om att utse Kristina Alvendal och Niklas Nordström till industrisamordnare. Samordnarna ska leda ett grönt accelerationskontor som ska underlätta industrins omställning och större företagsinvesteringar. Arbetet ska främja koordinering mellan offentliga och privata aktörer. Genom kontoret kommer staten bli mer proaktiv och accelerera den gröna industriella omställningen.

Ladda ner:

– Vi ser ljusningar i svensk ekonomi och räknar snart med att gå in i en ny fas i svensk ekonomisk politik, mer av en tillväxtfas. En stor del av detta kommer att handla om den gröna omställningen. Vår uppgift är att det ska finnas goda förutsättningar för investeringar i grön industriell omställning i Sverige, säger statsminister Ulf Kristersson.

– Nu inrättar regeringen ett grönt accelerationskontor med två industrisamordnare som ska öka tempot i Sveriges beslutsprocesser för att underlätta företagsinvesteringar som gör Sverige grönare och rikare, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

– För att öka takten i omställningen måste Sverige bli mer konkurrenskraftigt och bättre på att locka hit gröna företag och investeringar. Långa tillståndsprocesser och andra flaskhalsar gör att Sverige kan hamna på efterkälken om vi inte agerar nu. Staten måste ta ett större ansvar i den gröna omställningen och regeringen inrättar därför ett accelerationskontor för snabbare omställning, säger arbetsmarknadsminister- och integrationsminister Johan Pehrson.

Accelerationskontoret ska utgöra en tydlig ingång för grön industri, investerare och lokala myndigheter och arbeta aktivt för att främja en ökad koordinering mellan aktörerna som deltar i samhällsomvandlingen.

Accelerationskontoret ska bland annat;

  • utveckla lösningsförslag på målkonflikter och risker som uppstår till följd av industriomställningen samt proaktivt initiera åtgärder innan sådana problem uppstår.
  • analysera olika finansieringsformer, på nationell nivå och EU-nivå, som syftar till att påskynda industrins omställning och vid behov föreslå åtgärder som kan bidra till en mer effektiv användning av befintliga medel, en mer gynnsam investeringsmiljö och mobilisering av privata investering.

Regeringens mål är att investeringsklimatet för både svenska och utländska företag i hela Sverige ska vara attraktivt och konkurrenskraftigt. En nära samverkan mellan myndigheter, effektivare tillståndsprocesser och bättre tillgång till internationellt tillväxtkapital bidrar till att skapa goda förutsättningar för företag att växa i Sverige. I förlängningen bidrar det även till EU:s mål för grön och digital omställning. 

Industrisamordnarna utgör tillsammans med ett kansli accelerationskontoret. En statssekreterargrupp ska knytas till kontorets arbete för regelbunden uppföljning.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2026.

Industrisamordnarna

Niklas Nordström har lång bakgrund inom politiken. Senast som kommunalråd i Luleå, ordförande för Business Sweden och ordförande för Svenskt Flyg. Niklas bakgrund och förståelse för att skapa ett fungerande samarbete mellan myndigheter, näringslivet och andra aktörer är central för uppdraget att få fart på investeringar och tillväxt.

Kristina Alvendal har bred erfarenhet inom samhällsbyggnad och fastighetsutveckling, både på strategisk, konkret och politisk nivå. Kristina har stor vana att arbeta i komplexa strukturer med många inblandade parter, vilket gör att hon är en utmärkt kommunikatör och har den kompetens inom ledarskap och projektledning som uppdraget kräver. Närmast har Kristina lämnat underlag till regeringens Produktivitetskommission inom området bygg och fastighet. Tidigare har hon arbetat inom Stockholms stad som stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd.

Industrisamordnarna tillträder sina tjänster den 12 augusti.

Presskontakt

Susan Vo Bergqvist
Biträdande presschef hos statsminister Ulf Kristersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 95 62
e-post till Susan Vo Bergqvist
Dan Jormvik
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-318 65 75
e-post till Dan Jormvik
Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand
Laddar...