Foto: Maskot/TT

En god arbetsmiljö för framtiden

Arbetslivet ska erbjuda var och en som arbetar trygghet, utveckling och god hälsa. I arbetsmiljöstrategin för 2021 – 2025 tydliggörs politikens inriktning på de områden som har stor betydelse för att uppnå goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.

Ansvariga statsråd
Paulina Brandberg
Ansvariga departement
Arbetsmarknads­departementet
 • Ingen ska riskera liv eller hälsa på jobbet

  • Martin Andreasson, statssekreterare till jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

   Martin Andreasson, statssekreterare till jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

   Viktor Pettersson/Regeringskansliet.

  • Bengt Järvholm, professor vid Umeå Universitet.

   Bengt Järvholm, professor vid Umeå Universitet.

   Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet.

  Onsdag den 29 november bjöd regeringen in myndigheter och arbetsmarknadens parter till arbetsmiljöforum. Forumet fokuserade denna gång på den utvidgade nollvisionen - att ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet. På mötet deltog Bengt Järvholm, professor vid Umeå Universitet, för att presentera kunskapssammanställningar på området.

Fyra prioriterade områden i arbetsmiljöstrategin

Foto: Maskot.

Ett hållbart arbetsliv

Alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv. Arbetsmiljön har stor betydelse för hur länge människor kan och vill arbeta. En god arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv som ger möjlighet till kompetensutveckling, omställning och trygghet. En god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor går hand i hand.

Foto: Maskot.

Ett tryggt arbetsliv

Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är avgörande för att förebygga ohälsa och olycksfall, som i värsta fall leder till död. Inget annat än en nollvision kan gälla för dödsfall till följd av arbete. Farliga ämnen på arbetsplatserna ska begränsas och hanteras på rätt sätt. Frågor om hot och våld i arbetslivet behöver tas på allvar. Likaså behöver utvecklingen med ökad stress i arbetslivet brytas.

Foto: Maskot.

Ett hälsosamt arbetsliv

Arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande. Var och en som arbetar ska ha möjlighet till god hälsa. Arbetsmiljön ska bidra till ett positivt utbyte i form av ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Balans mellan krav och resurser, medarbetares makt och inflytande över sitt arbete, god gemenskap och stöd från chefen är några friskfaktorer i arbetet.

Foto: Maskot.

Ett arbetsliv utan fusk och brott

En bristfällig arbetsmiljö ska aldrig vara ett konkurrensmedel. Det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Det ska aldrig löna sig att begå brott eller skaffa sig fördelar genom att försumma de anställdas rätt till en trygg arbetsmiljö. Arbetslivskriminalitet hör inte hemma på den svenska arbetsmarknaden.

Innehåll om arbetsmiljöstrategin

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 12 träffar.