Foto: Maskot/TT

En god arbetsmiljö för framtiden

Arbetslivet ska erbjuda var och en som arbetar trygghet, utveckling och god hälsa. I arbetsmiljöstrategin för 2021 – 2025 tydliggörs politikens inriktning på de områden som har stor betydelse för att uppnå goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.

Ansvariga statsråd
Paulina Brandberg
Ansvariga departement
Arbetsmarknads­departementet
 • Arbetsmiljöläget i EU stäms av

  • Mattias Lafvas.

   Stefan Zrinzo Azzopardi, Minister of Public Works and Planning Malta, Kommissionär Nicolas Schmit, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg samt Mattias Lafvas, NCC.

   Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet.

  • Maxime Cerutti BusinessEurope, Claes-Mikael Ståhl ETUC, Paulina Brandberg jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister och Nicolas Schmit Europeiska kommissionen.

   Maxime Cerutti BusinessEurope, Claes-Mikael Ståhl ETUC, Paulina Brandberg jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister och Nicolas Schmit Europeiska kommissionen.

   Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet.

  • Moderator Olaf Bruns och Sophia Metelius statssekreterare till arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

   Moderator Olaf Bruns och Sophia Metelius statssekreterare till arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

   Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet.

  • Nicolas Schmit Kommissionär med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter och Paulina Brandberg jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister.

   Nicolas Schmit Kommissionär med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter och Paulina Brandberg jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister.

   Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet.

  Den 15-16 maj gjordes en bedömning av arbetsmiljöläget i EU, då det svenska ordförandeskapet i EU tillsammans med EU-kommissionen bjöd in till en konferens om EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2021–2027. Frågor om psykisk hälsa i arbetslivet, nollvision för dödsrelaterade olyckor och hur klimatförändringar påverkar arbetsmiljön diskuterades.

Fyra prioriterade områden i arbetsmiljöstrategin

Foto: Maskot.

Ett hållbart arbetsliv

Alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv. Arbetsmiljön har stor betydelse för hur länge människor kan och vill arbeta. En god arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv som ger möjlighet till kompetensutveckling, omställning och trygghet. En god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor går hand i hand.

Foto: Maskot.

Ett tryggt arbetsliv

Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är avgörande för att förebygga ohälsa och olycksfall, som i värsta fall leder till död. Inget annat än en nollvision kan gälla för dödsfall till följd av arbete. Farliga ämnen på arbetsplatserna ska begränsas och hanteras på rätt sätt. Frågor om hot och våld i arbetslivet behöver tas på allvar. Likaså behöver utvecklingen med ökad stress i arbetslivet brytas.

Foto: Maskot.

Ett hälsosamt arbetsliv

Arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande. Var och en som arbetar ska ha möjlighet till god hälsa. Arbetsmiljön ska bidra till ett positivt utbyte i form av ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Balans mellan krav och resurser, medarbetares makt och inflytande över sitt arbete, god gemenskap och stöd från chefen är några friskfaktorer i arbetet.

Foto: Maskot.

Ett arbetsliv utan fusk och brott

En bristfällig arbetsmiljö ska aldrig vara ett konkurrensmedel. Det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Det ska aldrig löna sig att begå brott eller skaffa sig fördelar genom att försumma de anställdas rätt till en trygg arbetsmiljö. Arbetslivskriminalitet hör inte hemma på den svenska arbetsmarknaden.

Innehåll om arbetsmiljöstrategin

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 9 träffar.