Illustration: Regeringskansliet

Hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

Arbetet i Sverige med att säkerställa lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck har skett och sker genom en rad insatser inom olika delar av samhället. Hbtqi-personer drabbas dock alltjämt av diskriminering och andra kränkningar i det svenska samhället. Detta är oacceptabelt och arbetet för lika rättigheter och möjligheter för hbtqi-personer fortsätter.

Mer information

Foto: Regeringskansliet

En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2014-

Homosexuella, bisexuella, transpersoner, intersex och queera personer (hbtqi-personer) drabbas fortfarande av diskriminering och andra kränkningar i det svenska samhället. Detta är oacceptabelt och arbetet för lika rättigheter och möjligheter för hbtqi-personer är därför en viktig fråga för regeringen.

Illustration: Regeringskansliet
. Illustration: Regeringskansliet

Historik om utvecklingen av hbtq-personers rättigheter i Sverige

De formella rättigheterna för hbtq-personer har genom olika reformer stärkts i Sverige. Detta har skett genom lagändringar, som införande av diskrimineringsförbud, stärkta rättigheter inom familjerätten och insatser mot hatbrott. Nedan följer en kronologisk översikt över några reformer som genomförts för att stärka och främja hbtq-personers lika rättigheter.

Foto: Regeringskansliet

Handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter 2020-2023

Denna handlingsplan avser att ytterligare förstärka arbetet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Handlingsplanen kompletterar den befintliga strategin och kraftsamlar arbetet med konkreta åtgärder för perioden 2020–2023.

Innehåll om Hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 59 träffar.