Startsidan

Aktuell reseinformation från UD

Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

 • Regeringen vill ta bort kravet på digitala lärverktyg i förskolan

  Att öka barns och ungas läsförmåga är en prioriterad fråga för regeringen. Satsningar görs för att minska skärmtiden och öka antalet böcker i förskolor och skolor. Nu tar regeringen ytterligare ett steg och ger Skolverket i uppdrag att föreslå ändringar i förskolans läroplan som innebär att utbildningen i huvudsak ska vara skärmfri för barnen.

 • Statsministern och justitieministern bjöd in till pressträff efter möte med ÖB och rikspolischefen

  • Statsminister Ulf Kristersson och justitieminister Gunnar Strömmer vid var sin talarstol och svenska flaggor i fonden

   Statsminister Ulf Kristersson och justitieminister Gunnar Strömmer.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Statsminister Ulf Kristersson och justitieminister Gunnar Strömmer, rikspolischef Anders Thornberg och överbefälhavare Micael Bydén, statssekreterare Peter Sandwall.

   Statsminister Ulf Kristersson och justitieminister Gunnar Strömmer hade möte med rikspolischef Anders Thornberg och överbefälhavare Micael Bydén. Med var även statssekreterare Peter Sandwall, längst till vänster i bild.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Fredagen den 29 september träffade statsminister Ulf Kristersson och justitieminister Gunnar överbefälhavare Micael Bydén och rikspolischef Anders Thornberg. Efter mötet höll statsministern och justitieministern en pressträff.

 • Statsminister Ulf Kristersson höll tal till nationen

  Statsminister Ulf Kristersson i halvfigur framför drapering
  Statsminister Ulf Kristerssons tal till nationen den 28 september. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Torsdagen den 28 september, klockan 19.00 höll statsminister Ulf Kristersson ett tal till nationen med anledning av det grova våldet.

Illustration: Regeringskansliet

Statens budget

Den 20 september överlämnades regeringens budgetproposition för 2024 till riksdagen. På sidan om statens budget samlar vi information om förslag som ingår i budgetpropositionen för 2024.

Statsministern och skolministern på besök i Edboskolan i Huddinge.
Statsministern och skolministern på besök i Edboskolan Huddinge. Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet

Stats­ministern gör välfärdsbesök runt om i Sverige

Under hösten kommer statsminister Ulf Kristersson besöka verksamheter inom skola, vård och omsorg. Statsministern kommer träffa medarbetare inom välfärden, men även elever på våra skolor och äldre inom äldreomsorgen.

Pressträff Lotta Edholm, Oscar Sjöstedt, Elisabeth Svantesson och Jakob Forssmed.
I höstbudgeten föreslår regeringen att de generella statsbidragen förstärks med 10 miljarder kronor från och med nästa år. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Kraftiga tillskott till välfärden i höstbudgeten

Regeringen vill förbättra de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och regioner. I den kommande höstbudgeten föreslår regeringen att de generella statsbidragen förstärks med 10 miljarder kronor från och med nästa år. Förstärkningen behövs för att stötta kommuner och regioner i spåren av den höga inflationen. Förutom de generella statsbidragen föreslår regeringen även nära 6 miljarder i riktade statsbidrag till kommunsektorn för 2024, sammantaget ett tillskott på nära 16 miljarder kronor.

Foto: Linnea Ilbring/Regeringskansliet

Regeringens lässatsning: bemannade skolbibliotek och pengar för att köpa in böcker

Läsförmågan och tiden som läggs på läsning sjunker bland barn och unga i Sverige. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen därför flera satsningar för att stärka elevernas läsförmåga. Det handlar bland annat om en storsatsning på bemannade skolbibliotek och pengar för att köpa in böcker.

Illustration: Regeringskansliet

Afrikansk svinpest konstaterad i Sverige

Den 6 september konstaterades det första fallet av afrikansk svinpest i Sverige. Det är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, däremot drabbar den inte människa eller andra djurslag. Det är i dagsläget inte klart hur smittan har kommit till Sverige.

Illustration: Regeringskansliet

Arbetet med att stärka Sveriges säkerhet

Här hittar du samlad information om regeringens åtgärder för att stärka Sveriges säkerhet, skydda svenska medborgare och värna svenska ekonomiska intressen med anledning av det allvarliga säkerhetspolitiska läget.

Illustration: Regeringskansliet

Energikrisen

Samlad information om regeringens åtgärder för att att hantera energikrisen på kort och lång sikt genom att kraftsamla, spara energi och stötta hushåll och företag.

Illustration: Regeringskansliet

Propositionsförteckning hösten 2023

Propositioner avsedda att lämnas under tiden från 12 september 2023 till mitten av januari 2024.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 32412 träffar.