Startsidan

Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

  • Sex kommuner deltar i pilotprojekt med förstärkningsteam inom socialtjänsten

    I juli 2023 inrättades en delegation för brottsförebyggande åtgärder inom socialtjänstens område. Delegationens första uppdrag var att utreda förstärkningsteam inom socialtjänsten. Nu har delegationen utsett sex kommuner som ska delta i ett pilotprojekt där förstärkningsteam kommer att prövas.

Kristersson fotograferad i halvfigur mot en fond av svenska flaggan och EU-flaggan
Statsminister Ulf Kristersson håller en pressbriefing med anledning av Sveriges ansökan om Natomedlemskap. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ungerska parlamentet har röstat ja till att godkänna Sveriges Natoansökan

Det ungerska parlamentet har under måndagen röstat ja till att godkänna Sveriges Natoansökan. När beslutet har skrivits under av talmannen och presidenten, samt ratifikationsinstrumentet överlämnats till USA har alla Natoländer godkänt Sveriges ansökan om medlemskap.

Statminister Ulf Kristersson och premiärminister Viktor Orbán sitter mitt emot varandra vid ett runt bord..
Statminister Ulf Kristersson och Ungerns premiärminister Viktor Orbán. Foto: EPA/Zoltan Fischer

Stats­ministern besöker Budapest

På inbjudan av Ungerns premiärminister Viktor Orbán, besökte statsminister Ulf Kristersson Budapest den 23 februari.

Agenda för mötet var säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete mellan Ungern och Sverige, förberedelser inför Ungerns kommande EU-ordförandeskap och EU:s strategiska agenda.

Statsministern talar och tittar in i kameran framför Sveriges och Ukrainas flaggor
Statsministern Ulf Kristersson Foto: Regeringskansliet

Sverige fortsätter stödja Ukraina så länge det behövs

Det är nu två år sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina. För regeringen är stödet till Ukraina de kommande årens främsta utrikespolitiska uppgift. Sverige fortsätter stödja Ukraina så länge det behövs – politiskt, humanitärt, militärt och ekonomiskt.

Billström står i talarstolen
Onsdag den 14 februari presenterade utrikesminister Tobias Billström regeringens utrikesdeklaration i riksdagen. Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Sveriges Natomedlemskap, närområdet och stödet till Ukraina fokus i utrikes- och säkerhetspolitiken

Den 14 februari presenterade utrikesminister Tobias Billström regeringens utrikespolitiska deklaration för 2024 i riksdagen. Regeringens viktigaste utrikespolitiska prioriteringar är stödet till Ukraina, Sveriges Natomedlemskap och fördjupat samarbete i närområdet.

Regeringens klimathandlingsplan presenteras under presskonferens.
Regeringens klimathandlingsplan är den första som bygger på en utbyggd svensk elproduktion där alla fossilfria kraftslag inkluderas. Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

Regeringens klimathandlingsplan – hela vägen till nettonoll

Klimathandlingsplanen innehåller ett 70-tal konkreta förslag som antingen genomförs eller påbörjas under mandatperioden för utsläppsminskningar inom samtliga sektorer. För allra första gången finns en plan för hur Sveriges klimatmål ska kunna nås, hela vägen till nettonollutsläpp senast år 2045.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Förtydligande angående regeringens överväganden om insatser i Röda havet

Det har under dagen förekommit olika uppgifter i media om eventuella svenska insatser i Röda havet.

Illustration: Regeringskansliet

Krafttag för att bekämpa gängkriminaliteten

Den organiserade brottsligheten är systemhotande. Samhällets motståndskraft och handlingskraft mot den här kriminaliteten måste förstärkas i grunden. Regeringen har därför tagit fram Sveriges första nationella strategi mot organiserad brottslighet. Den innehåller prioriteringar, åtgärder och mål för att öka samhällets motståndskraft mot den organiserade brottsligheten.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringens arbete med anledning av situationen i Israel och Palestina

Utrikesdepartementet sammanställer information om regeringens arbete med anledning av situationen i Israel och Palestina.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 34653 träffar.