Hoppa till huvudinnehåll

Deklaration om beredskapsfrågor, robusthet och resiliens beslutad på ministerrådsmöte (MR-FJLS)

Publicerad

Ministerrådet för fiske och akvakultur, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-FJLS) i Karlstad den 19 juni fokuserade på beredskap, motståndskraft och ökad konkurrenskraft i produktionen inom Norden. Under mötet beslutade medlemsländerna en gemensam deklaration gällande beredskapsfrågor, robusthet och resiliens inom fiske och akvakultur, jordbruk, livsmedel och skogsbruk.

Två personer sitter vid ett bord med deklarationen. De övriga står bakom.
Vid bordet: Landsbygdsminister Peter Kullgren och Nordiska ministerrådets Generalsekreterare Karen Ellemann. Bakre raden, från vänster till höger: Birgitte Jacobsen, chefkonsulent, Wenche Karen Westberg, statssekreterare, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, minister, Sari Essayah, minister, Jesper Josefsson, minister, Jesper Wulff Pedersen, kontorchef, Jóanna Djurhuus och Elin Mortensen Foto: Frida Hagman/Länsstyrelsen Värmland

Sverige är under 2024 ordförande för Nordiska ministerrådet och den 19 juni arrangerades det årliga ministerrådsmötet för fiske och akvakultur, jordbruk, livsmedel och skogsbruk under ledning av landsbygdsminister Peter Kullgren.

Deklarationen som beslutades och skrevs under på mötet har tagits fram på Sveriges initiativ. Den syftar till att länderna enas om ett fördjupat nordiskt samarbete kring frågor gällande beredskap, robusthet och resiliens, givet omvärldssituationen och de kriser som påverkat Norden de senaste åren.

Karlstadsdeklarationen – nordiskt samarbete för beredskap och robusthet inom livsmedelsförsörjning och skog, på Nordiska ministerrådets webbplats

– I Norden har vi goda förutsättningar för en stark livsmedelsberedskap, med ett omfattande jordbruk och fiskeriindustri. För att uppnå en robusthet har vi dock många utmaningar och sårbarheter som vi måste jobba med. I många fall berör dessa alla nordiska länder och kräver samarbete. 
– Därför har jag tagit initiativ till denna gemensamma överenskommelse som får namnet Karlstadsdeklarationen, sade landsbygdsminister Peter Kullgren.

Deklarationen knyter an till MR-FJLS samarbetsprogram 2025–2030, där ett av de tre målen berör just stärkt motståndskraft (resiliens) inom misterrådets sektorer. Deklarationen kommer därför vara betydelsefull som politisk vägledning för vilka fokusområden som bör prioriteras i samarbetet kommande år.

Om Nordiska ministerrådet

1 januari 2024 inleddes det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet som är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Rådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar inom områden där de nordiska länderna kan uppnå större resultat genom att samarbeta än genom att lösa uppgifterna var för sig.

Laddar...