Foto: Astrakan/Folio, Maria Nilsson/Regeringskansliet

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val.

Ansvariga statsråd
Anna-Caren Sätherberg
Ansvariga departement
Närings­departementet

En långsiktig livsmedelsstrategi för Sverige

Vision och mål

I livsmedelsstrategin presenteras en vision, ett övergripande mål samt mål för strategins tre strategiska områden som gäller fram till år 2030. De tre strategiska områdena är; regler och villkor, konsument och marknad samt kunskap och innovation.

Innehåll om En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 259 träffar.