Hoppa till huvudinnehåll

Två ministermöten i Karlstad under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet

Publicerad

17–19 juni pågår två olika nordiska ministermöten i Karlstad under ledning av landsbygdsminister Peter Kullgren. Mötena kommer att fokusera på regional utveckling, livsmedelsberedskap och konkurrenskraft. Media bjuds in till pressträffar, men kan också närvara vid en exkursion.

Rådet för regionalpolitik

Tisdag 18 juni har rådet för regionalpolitik ministermöte i Karlstad. De fokuserar på ett attraktivt, konkurrenskraftigt och robust Norden. Klockan 12.00 hålls en pressträff på Stadshotellet i Karlstad för att informera om Sveriges ordförandeskap och prioriterade områden. Föranmälan görs till pressekreteraren, se presskontakt.

Rådet för fiske och akvakultur, jordbruk, livsmedel och skogsbruk 

Onsdag 19 juni har ministerrådet för fiske och akvakultur, jordbruk, livsmedel och skogsbruk möte i Karlstad. De fokuserar på beredskap, motståndskraft och ökad konkurrenskraft i produktionen inom rådets sektorer. Klockan 11.50 hålls en pressträff på Stadshotellet i Karlstad i samband med att landsbygdsminister Peter Kullgren väntas signera en deklaration om beredskap och robusthet inom rådets sektorer. Deklarationen syftar till att länderna enas om ett fördjupat nordiskt samarbete kring dessa frågor. På pressträffen medverkar även Nordiska ministerrådets generalsekreterare Karen Ellemann samt landsbygdsministerns nordiska ministerkollegor. Föranmälan görs till pressekreteraren, se presskontakt. 

Exkursion

På tisdag 18 juni från klockan 13.00 kommer deltagare från båda ministermötena att delta i en gemensam exkursion med rundresa i Värmland. De kommer att besöka Forshagaakademien, Mårbacka, Rottneros Bruk samt Kulinarika. Därefter kommer firande av projektet Ny Nordisk Mats 20-årsjubileum ske i Matstudion i Karlstad. Media är välkomna att följa med på exkursionen. Föranmälan görs till pressekreteraren senast klockan 10.00 på tisdag, se presskontakt.

Presskontakt

Mattias Svensson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-110 51 67
e-post till Mattias Svensson

Om Nordiska ministerrådet

1 januari 2024 inleddes det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet som är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Rådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar inom områden där de nordiska länderna kan uppnå större resultat genom att samarbeta än genom att lösa uppgifterna var för sig.

Laddar...