Hoppa till huvudinnehåll

Fördjupat nordiskt samarbete för beredskap och robusthet inom livsmedelsförsörjning och skog

Publicerad

I dag 19 juni har de nordiska medlemsländerna skrivit under en deklaration om ökad beredskap, robusthet och motståndskraft, på initiativ av det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet.

– Jag och mina nordiska ministerkollegor vill stärka och fördjupa vår gemensamma kunskapsbas och vårt samarbete för ett mer robust Norden med ökad motståndskraft i våra sektorer och försörjningskedjor. Därför har jag tagit initiativ till denna gemensamma deklaration som får namnet Karlstadsdeklarationen, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Ministerrådet för fiske och akvakultur, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-FJLS) har i dag 19 juni ett möte i Karlstad under Sveriges ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Under mötet har medlemsländerna beslutat och skrivit under en gemensam deklaration. Deklarationen syftar till att länderna enas om ett fördjupat nordiskt samarbete för ökad beredskap, robusthet och motståndskraft inom rådets sektorer.

Karlstadsdeklarationen – nordiskt samarbete för beredskap och robusthet inom livsmedelsförsörjning och skog

Presskontakt

Mattias Svensson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-110 51 67
e-post till Mattias Svensson

Om Nordiska ministerrådet

1 januari 2024 inleddes det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet som är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Rådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar inom områden där de nordiska länderna kan uppnå större resultat genom att samarbeta än genom att lösa uppgifterna var för sig.

Laddar...