Hoppa till huvudinnehåll

Avtal med USA främjar cancerforskningen

Publicerad

Sverige och USA har ingått ett bilateralt samarbetsavtal om cancerforskning och cancervård. Avtalet bygger vidare på det samarbetsavtal som slöts mellan länderna 2016, och syftar till att nå snabbare forskningsresultat genom ökat utbyte.

Ladda ner:

 • Deputy Secretary for Health and Human Services, Andrea Palm, and Minister for Health Care, Acko Ankarberg Johansson, signing the agreement.

  Deputy Secretary for Health and Human Services, Andrea Palm, and Minister for Health Care, Acko Ankarberg Johansson, signing the agreement.

  Joel Apelthun/Government Offices of Sweden

 • Deputy Secretary for Health and Human Services, Andrea Palm, and Minister for Health Care, Acko Ankarberg Johansson, signing the agreement.

  Deputy Secretary for Health and Human Services, Andrea Palm, and Minister for Health Care, Acko Ankarberg Johansson, signing the agreement.

  Joel Apelthun/Government Offices of Sweden

 • Deputy Secretary for Health and Human Services, Andrea Palm, and Minister for Health Care, Acko Ankarberg Johansson, signing the agreement.

  Deputy Secretary for Health and Human Services, Andrea Palm, and Minister for Health Care, Acko Ankarberg Johansson, signing the agreement.

  Joel Apelthun/Government Offices of Sweden

– Både Sverige och USA är ledande inom medicinsk forskning med en stark innovations- och life science-sektor. Tillsammans bidrar vi båda till den globala kampen mot cancer. Med detta avtal fortsätter vi att arbeta tillsammans, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

– Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen och antalet som drabbas av sjukdomen förväntas öka i framtiden. Framgångsrik forskning inom det här området kan rädda liv. I dag bedrivs världsledande cancerforskning vid flera amerikanska universitet och ett nära samarbete med USA är därför mycket värdefullt för både svenska lärosäten och våra forskningsfinansiärer. Med det nya samarbetsavtalet höjer vi ambitionerna ytterligare, säger utbildningsminister Mats Persson.

Avtalet skrevs under av sjukvårdsministern och Andrea Palm, USA:s vice hälsominister, vid konferensen US-Sweden Cancer Summit 2024, som hölls på den svenska ambassaden i Washington DC. Avtalet ingås inom ramen för ett bredare avtal med USA och vetenskapligt och tekniskt samarbete som signerades 2006, och bygger på ett tidigare samarbetsavtal mellan länderna för perioden 2016 – 2021. Det har också koppling till The Cancer Moonshot, ett forskningsprogram som initierades av den amerikanska regeringen 2016 med syftet att påskynda framstegen mot cancer. Initiativet fokuserar bland annat på tidig upptäckt av cancer, förebyggande och främja jämlik vård.

Avtalet syftar till att främja utbyte mellan länderna inom cancerforskning och implementeringen av cancerforskning i cancervården. Målet är att genom ett ökat utbyte snabbare nå forskningsresultat som leder till ett stärkande av hela sjukvårdskedjan för cancerpatienter, inklusive prevention och ökad livskvalitet.

I avtalet beskrivs det övergripande ramverket för att stödja och bedriva forskning med hög kvalitet, underlätta tidig upptäckt och behandling av cancer. Genom avtalet har fler samarbeten mellan forskningsinstitutioner och lärosäten förstärkts och Sverige har fått fler och närmare kontakter med USA inom detta område.

Det fortsatta samarbetet med USA blir värdefullt inom flera områden. Förutom att det anknyter till den svenska cancerstrategin anknyter det också till EU:s cancerplan för att förebygga och vårda cancer. Det pågår ett omfattande samarbete mellan forskare och experter från Sverige och USA.

Ett exempel på utkomsten av det tidigare avtalet är grundandet av Cancer Moonshot Lund Center, vid Lunds universitet, där forskning bedrivs tillsammans med lärosäten, sjukhus och kliniska center i USA och andra länder.

­– Det är glädjande att Sverige och svensk forskning och life science har deltagit i Cancer Moonshot sedan starten och vi avser att fortsätta delta i den globala kampen mot cancer. Forskning på det här området tar lång tid, och jag är glad att vi genom avtalet säkerställer kontinuitet i samarbetet, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Besök i Washington DC med fokus på cancer och beredskap

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson besöker Washington DC den 11-14 mars. Under resan besöker ministern bland annat Johns Hopkins Proton Therapy Center, som är ett av få vårdgivare i världen som har ett pediatriskt team specialiserat på att ta hand om unga onkologipatienter. Vid centret bedrivs också forskning för att undersöka hur strålning och medicinsk fysik kan göras ännu mer effektiv och mer målinriktad för att behandla cancer utan att påverka frisk vävnad och organ.

Ministern besöker också militärsjukhuset Walter Reed National Military Medical Center. Besöket fokuserade på hälsovårdens beredskap och akut medicinsk behandling kopplat till Sveriges kommande anslutning till Nato.

Stiftelsen Swecare, Socialdepartementet och svenska ambassaden står som arrangörer för programmet i Washington DC. Med på resan är en svensk delegation av forskare, patientföreträdare, kliniskt verksamma samt företrädare för svenska företag.

Laddar...