Acko Ankarberg Johansson

Sjukvårdsminister

Socialdepartementet

"Sverige ska erbjuda en god vård i tid och en jämlik vård i hela landet. Vägen dit är en utbyggd primärvård, fler vårdplatser och kortare köer till specialistvården. Vi vill också införa en nationell vårdförmedling för att öka tillgången till vård och utreda möjligheterna för hur vi helt eller delvis inför ett statligt huvudmannaskap för sjukvården för att säkra tillgång och kvalitet."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Acko Ankarberg Johansson

 • Cancervården en prioriterad fråga för regeringen

  Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  Cancer är en sjukdom som berör oss alla och majoriteten av alla svenskar har antingen drabbats av cancer, kommer att drabbas eller har någon närstående som drabbats. Därför är cancervården en prioriterad fråga för regeringen.

 • Årets första turnéstopp i Växjö

  • En man och en kvinna står framför en grå vägg där det står Region Kronoberg

   Sjukvårdsministern Acko Ankarberg Johansson tillsammans med regionstyrelsens ordförande i Region Kronoberg Mikael Johansson. Årets första stopp på regionturnén var i Växjö.

   Foto: Matilda Anttonen/Regeringskansliet

  • Tre personer i ett laboratorium. En person visar upp petrifat.

   I Växjö gjorde ministern bland annat ett verksamhetsbesök på Mikrobiologen vid Centrallasarettet. Oskar Ekelund, verksamhetschef klinisk mikrobiologi, visar runt.

   Foto: Matilda Anttonen/Regeringskansliet

  Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johanssons regionturné fortsätter under 2024, och årets första besök gick till Region Kronoberg och Växjö. Tillsammans med representanter för regionstyrelsen besökte ministern Centrallasarettet och psykiatrin.

 • IVO får uppdrag att stärka arbetet med att förhindra välfärdsbrottslighet

  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ett viktigt uppdrag att förhindra och motverka välfärdsbrottslighet inom omsorgen och hälso- och sjukvården. Regeringen avser att ge IVO två nya uppdrag att stärka förmågan att genom tillsyn och tillståndsprövningen agera mot förekomsten av oseriösa aktörer i inom omsorgen, hälso- och sjukvården och tandvården.

Foto på Ebba Busch och Acko Ankarberg Johansson på pressträff.
Regeringen föreslår i budgetpropositionen ett sektorsbidrag som omfattar 3 miljarder kronor 2024 och ska betalas ut till regionerna efter vårdbehov. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ett nytt sektorsbidrag och ökade prestationsbundna bidrag ska stärka hälso- och sjukvården i hela landet

Regeringen föreslår ett sektorsbidrag om 3 miljarder under 2024 med syfte att stärka möjligheterna för hälso- och sjukvården att bedriva en god och patientsäker hälso- och sjukvård. Utöver det avser regeringen att öka de tidigare aviserade prestationsbundna bidragen till regionerna om 2 miljarder per år 2023–2025 med 1,5 miljarder kronor under 2025. Utöver det föreslås 43 miljoner i ökat stöd till utvecklingen mot en nära och tillgänglig vård med fokus på primärvården samt en dubblering av satsningen mot cancer.

Gruppbild på Camilla Waltersson Grönvall, Jakob Forssmed, Anna Tenje och Acko Ankarberg Johansson
De fyra statsråden på Socialdepartementet: socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, socialminister Jakob Forssmed, äldre- och socialföräkringsminister Anna Tenje och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ett hälsosamt liv i trygghet - Sveriges ordförandeskap i Nordiska ­ministerrådet 2024

”Ett hälsosamt liv i trygghet” är temat för hälso- och socialområdet under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024. Särskilt prioriterade områden är förebyggande insatser inom vård och omsorg, digitala lösningar inom social- och hälsopolitik, antimikrobiell resistens, tillgång till läkemedel, en god och jämlik hälsa samt hur samarbetet kring beredskap inom hälso- och sjukvården i Norden kan utvecklas.

Acko Ankarberg Johansson håller i en mikrofon och talar.
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson stod värd för en hearing om en kommande nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Regeringen påbörjar arbetet med en nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd

För att alla patienter ska kunna erbjudas god vård efter behov och på lika villkor behövs en nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd. Den 29 november bjöd därför sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson in till en hearing för att diskutera vad en nationell strategi på området bör inkludera för att förbättra livet för patienter med sällsynta hälsotillstånd, med fokus på hälso- och sjukvården.

Foto: Maskot Bildbyrå/TT

Patientrådet för in viktiga perspektiv

Sedan inrättandet av Patientrådet har regeringen haft ett viktigt forum för dialog med patientorganisationer. Patientperspektivet är grundläggande i regeringens ambition om att skapa en mer personcentrerad hälso- och sjukvård.

Innehåll från Acko Ankarberg Johansson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 171 träffar.