Acko Ankarberg Johansson

Sjukvårdsminister

Socialdepartementet

"Sverige ska erbjuda en god vård i tid och en jämlik vård i hela landet. Vägen dit är en utbyggd primärvård, fler vårdplatser och kortare köer till specialistvården. Vi vill också införa en nationell vårdförmedling för att öka tillgången till vård och utreda möjligheterna för hur vi helt eller delvis inför ett statligt huvudmannaskap för sjukvården för att säkra tillgång och kvalitet."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Acko Ankarberg Johansson

 • Besök i Nyköping med fokus på akut- och primärvård

  • Foto på Acko Ankarberg Johansson på besök på sjukhus. En man i kostym står i bakgrunden.

   I Nyköping besökte sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson Nyköpings lasarett och Vårdcentralen Åsidan. Regionstyrelsen ordförande Christoffer Öqvist deltog vid hela besöket.

   Foto: Joel Apelthun/Regeringskansliet

  • Kvinna blir fotograferad utomhus.

   Under besöket i Nyköping hann ministern också att träffa lokalmedia.

   Foto: Joel Apelthun/Regeringskansliet

  Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson besökte Region Sörmland och residensstaden Nyköping som del av sin regionturné. Ministern besökte Vårdcentralen Åsidan och Nyköpings lasarett.

 • Cancervården en prioriterad fråga för regeringen

  Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  Cancer är en sjukdom som berör oss alla och majoriteten av alla svenskar har antingen drabbats av cancer, kommer att drabbas eller har någon närstående som drabbats. Därför är cancervården en prioriterad fråga för regeringen.

Foto på Ebba Busch och Acko Ankarberg Johansson på pressträff.
Regeringen föreslår i budgetpropositionen ett sektorsbidrag som omfattar 3 miljarder kronor 2024 och ska betalas ut till regionerna efter vårdbehov. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ett nytt sektorsbidrag och ökade prestationsbundna bidrag ska stärka hälso- och sjukvården i hela landet

Regeringen föreslår ett sektorsbidrag om 3 miljarder under 2024 med syfte att stärka möjligheterna för hälso- och sjukvården att bedriva en god och patientsäker hälso- och sjukvård. Utöver det avser regeringen att öka de tidigare aviserade prestationsbundna bidragen till regionerna om 2 miljarder per år 2023–2025 med 1,5 miljarder kronor under 2025. Utöver det föreslås 43 miljoner i ökat stöd till utvecklingen mot en nära och tillgänglig vård med fokus på primärvården samt en dubblering av satsningen mot cancer.

Gruppbild på Camilla Waltersson Grönvall, Jakob Forssmed, Anna Tenje och Acko Ankarberg Johansson
De fyra statsråden på Socialdepartementet: socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, socialminister Jakob Forssmed, äldre- och socialföräkringsminister Anna Tenje och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ett hälsosamt liv i trygghet - Sveriges ordförandeskap i Nordiska ­ministerrådet 2024

”Ett hälsosamt liv i trygghet” är temat för hälso- och socialområdet under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024. Särskilt prioriterade områden är förebyggande insatser inom vård och omsorg, digitala lösningar inom social- och hälsopolitik, antimikrobiell resistens, tillgång till läkemedel, en god och jämlik hälsa samt hur samarbetet kring beredskap inom hälso- och sjukvården i Norden kan utvecklas.

Acko Ankarberg Johansson håller i en mikrofon och talar.
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson stod värd för en hearing om en kommande nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Regeringen påbörjar arbetet med en nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd

För att alla patienter ska kunna erbjudas god vård efter behov och på lika villkor behövs en nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd. Den 29 november bjöd därför sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson in till en hearing för att diskutera vad en nationell strategi på området bör inkludera för att förbättra livet för patienter med sällsynta hälsotillstånd, med fokus på hälso- och sjukvården.

Foto: Maskot Bildbyrå/TT

Patientrådet för in viktiga perspektiv

Sedan inrättandet av Patientrådet har regeringen haft ett viktigt forum för dialog med patientorganisationer. Patientperspektivet är grundläggande i regeringens ambition om att skapa en mer personcentrerad hälso- och sjukvård.

Innehåll från Acko Ankarberg Johansson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 173 träffar.