Acko Ankarberg Johansson

Sjukvårdsminister

Socialdepartementet

"Sverige ska erbjuda en god vård i tid och en jämlik vård i hela landet. Vägen dit är en utbyggd primärvård, fler vårdplatser och kortare köer till specialistvården. Vi vill också införa en nationell vårdförmedling för att öka tillgången till vård och utreda möjligheterna för hur vi helt eller delvis inför ett statligt huvudmannaskap för sjukvården för att säkra tillgång och kvalitet."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Acko Ankarberg Johansson

 • Sällsynta sjukdomar och cancervård i fokus vid sjukvårdsministerns besök i New York

  • Porträtt på Acko Ankarberg Johansson. I bakgrund en staty av en pistol med knuten pipa.

   Under FN:s generalförsamlings session deltog sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson i flera högnivåmöten och bilaterala möten med bland annat Malta, Rwanda och Estland.

   Foto: Joel Apelthun/Regeringskansliet

  • Acko Ankarberg Johansson lyssnar på en kvinnlig läkare i vit rock. De befinner sig en laboratoriemiljö.

   Sjukvårdsministern besökte cancersjukhuset Memorial Sloan Kettering Cancer Center som bedriver både patientvård och forskning på cancerområdet

   Foto: Joel Apelthun/Regeringskansliet

  Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson deltog vid FN:s generalförsamlings 78:e session i New York. Under mötet deltog ministern bland annat vid ett panelsamtal om sällsynta sjukdomar, som sponsrades av Sverige och Spanien tillsammans med organisationen Rare Diseases International.

 • Ett nytt sektorsbidrag och ökade prestationsbundna bidrag ska stärka hälso- och sjukvården i hela landet

  Regeringen föreslår ett sektorsbidrag om 3 miljarder under 2024 med syfte att stärka möjligheterna för hälso- och sjukvården att bedriva en god och patientsäker hälso- och sjukvård. Utöver det avser regeringen att öka de tidigare aviserade prestationsbundna bidragen till regionerna om 2 miljarder per år 2023–2025 med 1,5 miljarder kronor under 2025. Utöver det föreslås 43 miljoner i ökat stöd till utvecklingen mot en nära och tillgänglig vård med fokus på primärvården samt en dubblering av satsningen mot cancer.

Porträtt av Acko Ankarberg Johansson och Ebba Busch på en presskonferens. Bakom dem finns svenska flaggor och EU-flaggor.
Regeringen presenterade kommittédirektivet Ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården på en pressträff den 1 juni 2023. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Acko Ankarberg Johansson om ett möjligt statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården

Torsdagen den 1 juni 2023 beslutade regeringen om ett direktiv till en parlamentariskt sammansatt kommitté som ska analysera och belysa för- och nackdelar samt lämna förslag på möjligheterna att långsiktigt införa ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården. Hör sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson berätta om uppdraget till kommittén.

Porträtt av sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
– Väntetiderna och vårdköerna i Sverige måste kortas. De initiativ som vi nu tar mot en nationell vårdförmedling kommer att bidra till att stärka regionernas samarbete så att fler patienter kan få vård snabbare, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Nu tas flera steg mot en nationell vårdförmedling som ska korta vårdköerna

Regeringen och dess samarbetsparti har tidigare aviserat om inrättandet av en nationell vårdförmedling. Genom att synliggöra var kapacitet finns i landet ska väntande patienter snabbare erbjudas vård. Nu har regeringen beslutat om fyra uppdrag som utgör viktiga steg på vägen dit.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson talar. Hon håller talkort i handen och bakom henne finns en svensk och en ukrainsk flagga.
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson deltog digitalt vid ministermötet, som hölls i Kiev. Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

Gemensamt uttalande med Ukraina uppmärksammar vårdpersonalens betydelse

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson deltog på onsdagen 6 september i ett ministermöte tillsammans med europeiska hälsoministrar. Mötet anordnades av Ukraina och leddes av Ukrainas hälsominister Viktor Liashko. I samband med mötet antog ministrarna ett gemensamt uttalande om internationellt partnerskap och samarbete inom hälsoområdet.

En gruppbild på tio personer som står i en trappa.
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson mötte experter inom barncancerområdet. Mötet var del i regeringens arbete med att uppdatera den nationella cancerstrategin från 2009. Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

Experter inom barncancerområdet mötte sjukvårds­ministern

Regeringen har tagit initiativ till att uppdatera den nationella cancerstrategin från 2009. En viktig del i det arbetet rör cancer som drabbar barn. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson bjöd därför in experter inom barncancerområdet till Socialdepartementet för samtal om vidare fördjupning av cancerstrategin.

Innehåll från Acko Ankarberg Johansson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 118 träffar.