Hoppa till huvudinnehåll

Acko Ankarberg Johansson

Sjukvårdsminister

Socialdepartementet

"Sverige ska erbjuda en god vård i tid och en jämlik vård i hela landet. Vägen dit är en utbyggd primärvård, fler vårdplatser och kortare köer till specialistvården. Vi vill också införa en nationell vårdförmedling för att öka tillgången till vård och utreda möjligheterna för hur vi helt eller delvis inför ett statligt huvudmannaskap för sjukvården för att säkra tillgång och kvalitet."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Acko Ankarberg Johansson

 • Mot en högre vårdkapacitet i hela landet

  Foto på Olivia Wigzell och Acko Ankarberg Johansson sitter vid ett konferensbord.
  Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson bjöd i slutet av maj in till ett pressmöte tillsammans med Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell med anledning av att arbetet för en högre vårdkapacitet nu intensifieras. Foto: Regeringskansliet

  Att säkra att fler i Sverige får den vård de behöver i tid är en av regeringens viktigaste uppgifter på hälso- och sjukvårdspolitikens område. Regeringen har genomgående arbetat med satsningar som ska öka vårdkapaciteten och i det arbetet spelar Socialstyrelsen en viktig roll.

 • Regeringen presenterar utredning för en ny och stärkt vårdgaranti

  Regeringen avser i dag fatta beslut om att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera och föreslå en ny och stärkt vårdgaranti med väsentligt kortare tidsgränser än i dag. Syftet är att hälso- och sjukvården på ett bättre sätt ska leva upp till kraven på en tillgänglig och jämlik vård.

Foto på Acko Ankarberg Johansson och Sophie Løhde
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och Danmarks inrikes- och hälsominister Sophie Løhde vid frukostmötet där ministrar och representanter för flera länder diskuterade konkurrenskraft i Europa och översynen av EU:s läkemedelslagstiftning. Foto: Martin Premmert/Regeringskansliet

Sverige och Danmark samlade EU:s hälsoministrar för ett möte om läkemedelslagstiftningen

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och Danmarks inrikes- och hälsominister Sophie Løhde bjöd in till frukostmöte i Bryssel, i samband med det informella EPSCO-mötet den 24 april, för att diskutera läkemedel med fokus på konkurrenskraft i Europa och översynen av EU:s läkemedelslagstiftning.

Foto på Acko Ankarberg Johansson som talar till en publik.
Patientrådet inom Regeringskansliet inrättades 2018 och är ett forum för dialog mellan regeringen och civilsamhällesorganisationer i Sverige som företräder patienters och deras närståendes intressen. Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

Gruppdiskussioner om patientlagen på Patientrådets möte

Ett fyrtiotal patientorganisationer möttes på Regeringskansliet den 13 juni när Patientrådet hade sitt utvidgade möte. På agendan stod ämnen som nationella kvalitetsregister, samverkan mellan primärvården och den specialiserade vården och en gruppdiskussion om patientlagen.

Den 11 april presenterade regeringen under en presskonferens ett paket med åtgärder som ska stärka det civila försvaret och cybersäkerheten. Ministrar som deltog var Carl-Oskar Bohlin och Acko Ankarberg Johansson.
Satsningarna på totalt 385 miljoner kronor i vårändringsbudgeten 2024 är en del av regeringens arbete för att öka takten i att utveckla det civila försvaret. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

385 miljoner kronor till satsningar på civilt försvar och cybersäkerhet

Den 11 april presenterade regeringen ett paket med åtgärder som ska stärka det civila försvaret och cybersäkerheten. Satsningarna på totalt 385 miljoner kronor i vårändringsbudgeten 2024 är en del av regeringens arbete för att öka takten i att utveckla det civila försvaret.

Deputy Secretary for Health and Human Services, Andrea Palm, and Minister for Health Care, Acko Ankarberg Johansson, signing the agreement.
Deputy Secretary for Health and Human Services, Andrea Palm, and Minister for Health Care, Acko Ankarberg Johansson, signing the agreement. Joel Apelthun/Government Offices of Sweden

Avtal med USA främjar cancerforskningen

Sverige och USA har ingått ett bilateralt samarbetsavtal om cancerforskning och cancervård. Avtalet bygger vidare på det samarbetsavtal som slöts mellan länderna 2016, och syftar till att nå snabbare forskningsresultat genom ökat utbyte.

Innehåll från Acko Ankarberg Johansson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 245 träffar.

Laddar...