Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

223 miljoner till regionerna för att öka antalet AT-läkare

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att fördela 223 miljoner kronor till regionerna för att fortsätta stimulera till utökning av antalet AT-läkare.

– Vårdpersonalen är hälso- och sjukvårdens viktigaste resurs och det krävs flera olika typer av åtgärder för att säkerställa kompetensförsörjningen inom vården. Den utbredda bristen på läkare med specialistkompetens i alla regioner har sin orsak bland annat i att antalet utbildningsplatser för allmäntjänstgöring är för lågt. Samtliga regioner behöver därför bidra till att minska flaskhalsarna för att få fler specialistkompetenta läkare, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Regeringen ser att det finns skäl att vidta åtgärder för att komma till rätta med bristen på läkare med specialistkompetens. Socialstyren får därför i uppdrag att fördela och betala ut prestationsbaserade medel till regionerna i syfte att stimulera en ökning av antalet AT-tjänster.

Fördelningen av medel baseras på regionernas planering för AT som ingick i överenskommelsen God och nära vård 2021 mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. Medlen till regionerna kommer fördelas enligt prestation i två block:

Block 1 – Redovisat antal AT

63 miljoner kronor fördelas till de regioner som redovisar antal tillsatta eller påbörjade AT-tjänster under året. Medlen fördelas proportionellt utifrån andel AT 2024 per 100 000 invånare.

Block 2 – Ytterligare utökning

160 miljoner kronor fördelas i en prestationstrappa till de regioner som redovisar en ytterligare utökning av antalet AT under 2024 utöver regionernas planeringsunderlag för AT som ingick i överenskommelsen God och nära vård 2021:

Regionens utökning av antal AT 2024 Tilldelning av medel
2 tjänster 3 miljoner kronor
3 tjänster 4,5 miljoner kronor
5 tjänster 7,5 miljoner kronor
7 tjänster 10,5 miljoner kronor
10 tjänster 20 miljoner kronor
15 tjänster 30 miljoner kronor

 

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Laddar...