Hoppa till huvudinnehåll

Bättre förutsättningar för kliniska prövningar diskuterades med läkemedelsindustrin

Publicerad

Den 5 mars träffade statsråd för Klimat- och näringslivsdepartementet och Socialdepartementet samt statssekreteraren för Utbildningsdepartementet representanter för läkemedelsindustrin för att diskutera hur förutsättningarna för kliniska prövningar ska stärkas. Målet är att Sverige ska vara ledande inom life science.

 • En grupp människor står tillsammans i en trappa och tittar in i kameran.

  Statsråden för Klimat- och näringslivsdepartementet och Socialdepartementet samt statssekreteraren för Utbildningsdepartementet mötte representanter för läkemedelsindustrin.

  Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

 • Fyra personer vid ett mötesbord.

  Energi- och näringsminister Ebba Busch, socialminister Jakob Forssmed, sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och Maria Nilsson, statssekreterare på Utbildningsdepartementet i samtal med representanter för läkemedelsindustrin om kliniska prövningar.

  Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

 • Flera personer sitter vid ett mötesbord

  Syftet med mötet var att hitta lösningar för att öka antalet kliniska prövningar i Sverige.

  Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

 • Tre personer samtalar.

  Energi- och näringsminister Ebba Busch och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson ledde samtalet om kliniska prövningar tillsammans med socialminister Jakob Forssmed och Maria Nilsson, statssekreterare på Utbildningsdepartementet.

  Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

 • En person pratar vid ett möte.

  Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och socialminister Jakob Forssmed underströk vikten av att underlätta för kliniska prövningar i Sverige.

  Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

Syftet med mötet var att ringa in vilka hinder som finns i dag och hitta lösningar för att bana väg för att öka antalet kliniska prövningar. 

– Kliniska prövningar är ryggraden i medicinsk utveckling, centralt för Sveriges konkurrenskraft inom life science och bidrar till samhällsekonomin och Sveriges position som innovationsland. Att läkemedelsföretagen väljer att göra kliniska prövningar här är avgörande för utvecklingen av nya behandlingar och terapier och Sveriges framtid som prövningsland, sa energi- och näringsminister Ebba Busch.

Kliniska prövningar skapar vård i framkant

Utgångspunkten är att bättre förutsättningar för kliniska prövningar är en välfärdsfråga. För att hälso- och sjukvården ska kunna erbjuda patienter en modern vård av hög kvalité behövs tidig tillgång till nya behandlingsmetoder genom deltagande i kliniska prövningar. Patienter får därmed tillgång till nya behandlingar innan de finns på marknaden. Hälso- och sjukvården får samtidigt en tidig förståelse för de förutsättningar som behöver vara på plats för att den nya behandlingen ska kunna implementeras i verksamheten. 

– Trots den stora potentialen kliniska prövningar erbjuder finns utmaningar att övervinna. En sådan är tillgången till interoperabla hälsodata och en robust infrastruktur. Hälsodata utgör en ovärderlig resurs för medicinsk forskning och innovation. Regeringen har höga ambitioner på området och arbetar aktivt med att reformera den digitala infrastrukturen i vården för att åstadkomma en enhetlig och gemensam digital infrastruktur över landet, sa socialminister Jakob Forssmed.

– För Sveriges framtid som prövningsland och för tillgången till nya innovativa behandlingar måste hälso- och sjukvården ha förutsättningar och kompetens att genomföra de komplexa läkemedelsprövningar som följer med den alltmer avancerade medicinska utvecklingen, sa sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

– Genom att bygga starka partnerskap mellan näringslivet, akademin och regionerna kan vi accelerera spridningen och implementeringen av nyvunnen kunskap och ytterligare stärka kvalitet och främja excellens, vilket skapar verkligt värde för patienter, sa Maria Nilsson, statssekreterare på Utbildningsdepartementet.

Enklare och snabbare processer efterlyses

Representanterna för läkemedelsföretagen lyfte i huvudsak fram vikten av att kunna skydda immateriella tillgångar och underlätta för ökad konkurrenskraft, bland annat genom att EU:s läkemedelslagstiftning bör revideras. 

Fler punkter som togs upp var vikten av en fungerande infrastruktur och ett partnerskap för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar. Att kunna implementera ny forskning och nya rön betydligt snabbare än i dag är centralt. Nya mediciner, vaccinationer och innovationer måste komma patienterna till del snabbare än i dag, ansåg läkemedelsföretagen. Dessutom efterlystes en snabb process för prisförhandling av nya läkemedel så att de kommer i användning snart efter marknadsgodkännande.

Det efterfrågades även tydligare nationella riktlinjer, en nationell kompetensförsörjningsplan och möjligheter till snabbare processer för att i samma takt som andra länder kunna få in resultat från kliniska prövningar. Ett enklare förfarande för att komma i kontakt med patienter skulle också underlätta för kliniska prövningar.

Enligt läkemedelsföretagen skulle en bred tillgång till hälsodata, en samlad och välfungerande infrastruktur vara en stor konkurrensfördel för Sverige. Ytterligare ett förslag som togs upp var att läkemedelsföretagen skulle kunna arbeta i nischer för att på så sätt bli världsledande med hjälp av hälsodata. 

SweTrial – en viktig nyckel på vägen

Läkemedelsföretagen ställde sig positiva till SweTrial, som är ett förslag på ett nationellt tvärsektoriellt partnerskap för samverkan inom kliniska prövningar. Syftet att skapa bättre förutsättningar framför allt för företagsinitierade kliniska prövningar genom att samla industriföreträdare från life science-sektorn och regionala företrädare från hälso- och sjukvården. 

Swetrial ingår i som ett av utredaren Peter Asplunds förslag i utredningen Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar – för en bättre välfärd och en starkare life science-sektor.

Företagen från läkemedelsindustrin som bjöds in till mötet valdes ut baserat hur många kliniska studier de har genomfört i Sverige. 

 

Fakta om kliniska prövningar

Kliniska prövningar, det vill säga undersökningar på friska eller sjuka människor för att studera effekten av läkemedel eller andra behandlingsmetoder, är en central del av godkännande processen för nya läkemedel, samtidigt som det möjliggör patienter att få den senaste behandlingen. Kliniska prövningar är även en förutsättning för tidig implementering av precisionsmedicin i svensk vård och för att erbjuda företag i life science-sektorn en möjlighet att växa i Sverige. Företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar har under en längre period minskat stadigt i Sverige.

Laddar...