Social­­departementet

Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd, så som folkhälsan, sjukvården och äldreomsorgen. Bland departementets ansvarsområden finns också socialförsäkringar för att människor ska vara ekonomiskt trygga när de är sjuka, äldre eller när barnen är små. Frågor om individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg ingår. Dessutom arbetar departementet med rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och med frågor om premiepensionssystemet. Departementet ansvarar även för frågor som rör idrott, ungdomspolitik, civilsamhället, trossamfund och begravningsväsendet.

Aktuellt från Socialdepartementet

 • Besök i Nyköping med fokus på akut- och primärvård

  • Foto på Acko Ankarberg Johansson på besök på sjukhus. En man i kostym står i bakgrunden.

   I Nyköping besökte sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson Nyköpings lasarett och Vårdcentralen Åsidan. Regionstyrelsen ordförande Christoffer Öqvist deltog vid hela besöket.

   Foto: Joel Apelthun/Regeringskansliet

  • Kvinna blir fotograferad utomhus.

   Under besöket i Nyköping hann ministern också att träffa lokalmedia.

   Foto: Joel Apelthun/Regeringskansliet

  Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson besökte Region Sörmland och residensstaden Nyköping som del av sin regionturné. Ministern besökte Vårdcentralen Åsidan och Nyköpings lasarett.

 • Viktiga inspel i strategiskt arbete för psykisk hälsa och suicidprevention

  • Personer sitter vid ett runt bord och pratar. Det står "Grupp 4" på en lapp på bordet.

   Hearingen samlade ett representanter från ett trettiotal organisationer. De delades in i grupper och diskuterade erfarenheter och medskick till regeringen inför det fortsatta arbetet med en kommande nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Två män står bakom talarstolar. En av dem håller tal. Bakom dem en tavla.

   Statsminister Ulf Kristersson och socialminister Jakob Forssmed inledningstalade på regeringens hearing om det strategiska arbetet för psykisk hälsa och suicidprevention.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Statsminister Ulf Kristersson och socialminister Jakob Forssmed mötte den 15 februari ett trettiotal organisationer och fick ta del av deras erfarenheter på området psykisk hälsa och suicidprevention. Kunskap som konkret bidrar till den kommande tioåriga nationella strategin.

 • Utredning för att reformera den statliga barn- och ungdomsvården tillsätts

  Barn och unga i samhällets vård befinner sig ofta i en utsatt situation och riskerar att fara illa om de inte får adekvat vård, omsorg och behandling. För att bättre kunna möta barn och ungas vårdbehov i den samhällsutveckling som nu sker behövs ett omfattande förändringsarbete. Regeringen tillsätter därför en utredning i syfte att reformera och se över den statliga barn- och ungdomsvårdens uppdrag och organisation.

Foto: Maskot

Hälso- och sjukvården är en av regeringens prioriteringar

Patientens bästa står i centrum när hälso- och sjukvården reformeras. Regeringen och dess samarbetsparti har enats om reformer som bland annat ska kapa vårdköerna, öka tillgängligheten, förbättra effektiviteten och jämlikheten i hälso- och sjukvården samt förbättra arbetsmiljö och kompetensförsörjning för anställda inom vården.

Gruppbild på Camilla Waltersson Grönvall, Jakob Forssmed, Anna Tenje och Acko Ankarberg Johansson
De fyra statsråden på Socialdepartementet: socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, socialminister Jakob Forssmed, äldre- och socialföräkringsminister Anna Tenje och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ett hälsosamt liv i trygghet - Sveriges ordförandeskap i Nordiska ­ministerrådet 2024

”Ett hälsosamt liv i trygghet” är temat för hälso- och socialområdet under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024. Särskilt prioriterade områden är förebyggande insatser inom vård och omsorg, digitala lösningar inom social- och hälsopolitik, antimikrobiell resistens, tillgång till läkemedel, en god och jämlik hälsa samt hur samarbetet kring beredskap inom hälso- och sjukvården i Norden kan utvecklas.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Cancervården en prioriterad fråga för regeringen

Cancer är en sjukdom som berör oss alla och majoriteten av alla svenskar har antingen drabbats av cancer, kommer att drabbas eller har någon närstående som drabbats. Därför är cancervården en prioriterad fråga för regeringen.

 Johan Höij, statssekreterare hos Anna Tenje
Statssekreterare Johan Höij Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Johan Höij ny statssekreterare på Social­­departementet

Regeringen har utsett Johan Höij till statssekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje. Johan Höij kommer närmast från rollen som politiskt sakkunnig vid samordningskansliet i Statsrådsberedningen där Johan har haft ansvar för frågor gällande bland annat socialförsäkringar, arbetsmarknad och ekonomisk politik.

Innehåll från Socialdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 5021 träffar.