Social­­departementet

Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd, så som folkhälsan, sjukvården och äldreomsorgen. Bland departementets ansvarsområden finns också socialförsäkringar för att människor ska vara ekonomiskt trygga när de är sjuka, äldre eller när barnen är små. Frågor om individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg ingår. Dessutom arbetar departementet med rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och med frågor om premiepensionssystemet. Departementet ansvarar även för frågor som rör idrott, ungdomspolitik, civilsamhället, trossamfund och begravningsväsendet.

Aktuellt från Socialdepartementet

 • Konferens om stöd till Ukraina samlade hälso- och sjukvårdens nyckelaktörer

  • Porträtt av tre ministrar. De omges av människor och svenska och ukrainska flaggor. De håller upp påskrivna avtal.

   Under konferensen undertecknade de tre ministrarna, Viktor Liashko, Acko Ankarberg Johansson och Jakob Forssmed ett samarbetsavtal mellan Sverige och Ukraina.

   Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  • Viktor Liashko håller tal.

   Ukrainas hälsominister Viktor Liashko var en av inledningstalarna på konferensen den 1 december.

   Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  • En man håller tal på scenen i en fullsatt konferenslokal. På skärmen bakom honom syns den svenska flaggan och den ukrainska flaggan, och texten Partnership Sweden-Ukraine.

   Konferensen ”Conference on Support to the Recovery and Development of Health Care in Ukraine” samlade ett hundratal representanter från myndigheter, näringsliv, civila samhället, sjukhus och akademin, samt europeiska och internationella aktörer som Europeiska Kommissionen, Världshälsoorganisationen och Världsbanken.

   Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  Viljan att stötta Ukraina är stor bland den svenska hälso- och sjukvårdens aktörer, både offentliga och privata. Socialdepartementet och stiftelsen Swecare höll därför konferensen ”Conference on Support to the Recovery and Development of Health Care in Ukraine” den 1 december, för att ta vara på engagemanget och diskutera hur det svenska stödet bäst kommer till nytta.

 • Socialministern tog emot delbetänkande om ökad kontroll över tandvårdssektorn

  Idag tog socialminister Jakob Forssmed emot ett delbetänkande från utredningen om stärkt stöd till tandvård för våldsutsatta och ökad kontroll över tandvårdssektorn av utredaren Martin Färnsten.

 • Stärkt barnrättsperspektiv i LVU

  Barns rättigheter och trygghet är ett prioriterat område för regeringen och barns rätt till skydd och vård behöver värnas. Det gäller särskilt den utsatta grupp av barn och unga som vårdas enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Regeringen avser att tillsätta en ny utredning för att stärka barnrättsperspektivet och skyddet för barn och unga i LVU.

Foto: Maskot

Hälso- och sjukvården är en av regeringens prioriteringar

Patientens bästa står i centrum när hälso- och sjukvården reformeras. Regeringen och dess samarbetsparti har enats om reformer som bland annat ska kapa vårdköerna, öka tillgängligheten, förbättra effektiviteten och jämlikheten i hälso- och sjukvården samt förbättra arbetsmiljö och kompetensförsörjning för anställda inom vården.

Acko Ankarberg Johansson håller i en mikrofon och talar.
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson stod värd för en hearing om en kommande nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Regeringen påbörjar arbetet med en nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd

För att alla patienter ska kunna erbjudas god vård efter behov och på lika villkor behövs en nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd. Den 29 november bjöd därför sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson in till en hearing för att diskutera vad en nationell strategi på området bör inkludera för att förbättra livet för patienter med sällsynta hälsotillstånd, med fokus på hälso- och sjukvården.

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall tar emot utredningen om barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen från utredare Anita Linder.
Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och utredare Anita Linder. Foto: Regeringskansliet

Regeringen har tagit emot förslag om barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen

Barn har rätt till delaktighet och inflytande och deras erfarenheter och åsikter ska tas tillvara. Nu har utredningen ”Barns möjligheter att utkräva sina rättigheter” lämnat sina förslag till regeringen.

Illustration: Regeringskansliet

Reformer inom Social­­­departementets områden – Budgeten 2024

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2024 en rad förslag inom Socialdepartementets områden. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Innehåll från Socialdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 4851 träffar.