Hoppa till huvudinnehåll

Regeringens prioritering: Hälso- och sjukvård

Patientens bästa står i centrum när hälso- och sjukvården reformeras. Regeringen och dess samarbetsparti har enats om reformer som bland annat ska kapa vårdköerna, öka tillgängligheten, förbättra effektiviteten och jämlikheten i hälso- och sjukvården samt förbättra arbetsmiljö och kompetensförsörjning för anställda inom vården.

 • Om hälso- och sjukvård

  Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet men står inför ett flertal utmaningar som regeringen fokuserar på att lösa. Det handlar bland annat om att det finns stora geografiska skillnader i tillgänglighet och kvalitet, och att vårdköerna måste kortas. Det behövs särskilda satsningar för att öka tillgängligheten i hela landet, också på landsbygder och i glesbygder. Att öka kunskapen om diagnostisering, vård och behandling av sjukdomar som främst drabbar flickor och kvinnor, liksom forskning på området, är en förutsättning för att uppnå en jämlik vård. Kvinnor ska inte behöva acceptera att det är normalt att leva med smärta. Det är en avgörande fråga om grundläggande jämställdhet.

  Den psykiska ohälsan – inte minst bland många unga – ökar på ett djupt oroande vis. Barn och unga ska inte behöva vänta i kö för att få den hjälp de behöver. Föräldrar ska inte lämnas ensamma med sin oro och förtvivlan.

Regeringens prioriteringar

Inom ramen för prioriteringarna ska politiska reformer utarbetas och genomföras för att lösa Sveriges viktigaste samhällsproblem.

Aktuellt om regeringens prioriteringar inom hälso- och sjukvården

 • En grupp personer sitter runt ett konferensbord och lyssnar uppmärksamt på en som talar. Datorer och kaffemuggar framför står framför dem.
  Den 8 april möttes det nya rådet för frågor om den digitala infrastrukturen i hälso- och sjukvården för första gången. Socialminister Jakob Forssmed ledde mötet. Foto: Tina Sahlen/Regeringskansliet

  0. Nytt råd ska underlätta införandet av en nationell digital infrastruktur i hälso- och sjukvården

  Socialminister Jakob Forssmed har skapat ett råd med representanter från regioner, SKR, myndigheter och organisationer som ska underlätta för samarbete och införande av en kommande nationell digital infrastruktur i hälso- och sjukvården. Rådet möttes för första gången den 8 april på Socialdepartementet.

 • Foto: Jens Lindström/Scandinav/TT

  0. Rest- och bristsituationer av läkemedel ska förebyggas

  Rest- och bristsituationer av läkemedel uppstår allt oftare, både i Sverige och globalt sett. Regeringen följer frågan noga och arbetar för att stärka beredskapen kring läkemedelsförsörjning, att mildra effekterna vid restnoteringar och för att bristsituationer inte ska uppstå.

 • 0. Regeringens tar nästa steg i arbetet med att uppdatera den nationella cancerstrategin

  Måndagen den 26 februari höll sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson en pressträff för att presentera regeringens nästa steg i revideringen av den nationella cancerstrategin. Under pressträffen presenterades utredningsdirektivet samt regeringens särskilde utredare Mef Nilbert. Under pressträffen deltog också Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg.

 • Foto på Acko Ankarberg Johansson på besök på sjukhus. En man i kostym står i bakgrunden.
  I Nyköping besökte sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson Nyköpings lasarett och Vårdcentralen Åsidan. Regionstyrelsen ordförande Christoffer Öqvist deltog vid hela besöket. Foto: Joel Apelthun/Regeringskansliet

  0. Besök i Nyköping med fokus på akut- och primärvård

  Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson besökte Region Sörmland och residensstaden Nyköping som del av sin regionturné. Ministern besökte Vårdcentralen Åsidan och Nyköpings lasarett.

 • Personer sitter vid ett runt bord och pratar. Det står "Grupp 4" på en lapp på bordet.
  Hearingen samlade ett representanter från ett trettiotal organisationer. De delades in i grupper och diskuterade erfarenheter och medskick till regeringen inför det fortsatta arbetet med en kommande nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  0. Viktiga inspel i strategiskt arbete för psykisk hälsa och suicidprevention

  Statsminister Ulf Kristersson och socialminister Jakob Forssmed mötte den 15 februari ett trettiotal organisationer och fick ta del av deras erfarenheter på området psykisk hälsa och suicidprevention. Kunskap som konkret bidrar till den kommande tioåriga nationella strategin.

 • Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  0. Cancervården en prioriterad fråga för regeringen

  Cancer är en sjukdom som berör oss alla och majoriteten av alla svenskar har antingen drabbats av cancer, kommer att drabbas eller har någon närstående som drabbats. Därför är cancervården en prioriterad fråga för regeringen.

 • God uppslutning från life science-sektorn när statsråden Busch, Forssmed och Persson bjöd in till en hearing för att diskutera och lyfta vilka frågeställningar som är mest angelägna för regeringen att ta sig an i uppdateringen av den nationella life science-strategin.
  God uppslutning från life science-sektorn när statsråden Busch, Forssmed och Persson bjöd in till en hearing för att diskutera och lyfta vilka frågeställningar som är mest angelägna för regeringen att ta sig an i uppdateringen av den nationella life science-strategin. Foto | Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

  0. Nu växlas arbetet upp med att uppdatera den nationella life science-strategin

  Det var god uppslutning från life science-sektorn när statsråden Busch, Forssmed och Persson bjöd in till en hearing för att diskutera och lyfta vilka frågeställningar som är mest angelägna för regeringen att ta sig an i uppdateringen av den nationella life science-strategin.

  Att utveckla infrastrukturen inom forsknings- och hälsodata, skapa förutsättningar och förutsägbarhet för näringslivet, samt att stärka kompetensförsörjning och talangattraktion lyftes av flertalet som särskilt viktiga frågeställningar att prioritera i det fortsatta arbetet.

 • Illustration: Regeringskansliet

  0. Regeringen tillsätter en nationell samordnare för digital infrastruktur i hälso- och sjukvården

  Hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan för all vård, såväl kommunal som regional, och för tandvård oavsett huvudman. Nu tillsätter regeringen en nationell samordnare som ska bistå regeringen i det påbörjade arbetet med en nationell digital infrastruktur i hälso- och sjukvården.

 • 0. Socialministern tog emot delbetänkande om ökad kontroll över tandvårdssektorn

  Idag tog socialminister Jakob Forssmed emot ett delbetänkande från utredningen om stärkt stöd till tandvård för våldsutsatta och ökad kontroll över tandvårdssektorn av utredaren Martin Färnsten.

 • 0. Statsministern och sjukvårdsministern besökte cancer- och traumaverksamhet i Stockholmsområdet

  Onsdag den 1 november besökte statsminister Ulf Kristersson och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. I samband med besöket presenterade statsministern och sjukvårdsministern ett uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram ett nationellt kunskapsstöd för att vårdpersonal bättre ska kunna bemöta personer som är drabbade av, eller involverade i, våldsbejakande miljöer.

 1. 1 Nytt råd ska underlätta införandet av en nationell digital infrastruktur i hälso- och sjukvården
 2. 2 Rest- och bristsituationer av läkemedel ska förebyggas
 3. 3 Regeringens tar nästa steg i arbetet med att uppdatera den nationella cancerstrategin
 4. 4 Besök i Nyköping med fokus på akut- och primärvård
 5. 5 Viktiga inspel i strategiskt arbete för psykisk hälsa och suicidprevention
 6. 6 Cancervården en prioriterad fråga för regeringen
 7. 7 Nu växlas arbetet upp med att uppdatera den nationella life science-strategin
 8. 8 Regeringen tillsätter en nationell samordnare för digital infrastruktur i hälso- och sjukvården
 9. 9 Socialministern tog emot delbetänkande om ökad kontroll över tandvårdssektorn
 10. 10 Statsministern och sjukvårdsministern besökte cancer- och traumaverksamhet i Stockholmsområdet

Åtgärder i fokus

Foto: TT

Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet och uppföljningar visar på goda medicinska resultat och att patienter överlag är nöjda med kvaliteten. Samtidigt utmanas hälso- och sjukvården av långa vårdköer, ett otillräckligt antal vårdplatser och ojämlikhet mellan olika delar av landet. Att säkra att fler i Sverige får den vård de behöver i tid är en av regeringens viktigaste uppgifter på hälso- och sjukvårdspolitikens område.

Foto: Maskot

Ökat statligt ansvar för mer jämlik vård

Regeringens reformer strävar mot en hälso- och sjukvård där staten tar ett större ansvar jämfört med i dag. Regeringen vill möjliggöra en organisation som har förutsättningarna att ge en god och jämlik vård till hela befolkningen och som har patienten i fokus. Det handlar bland annat om möjligheterna att långsiktigt införa ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården och att införa en nationell vårdförmedling som ska korta köerna

Foto: TT

Stärkt äldreomsorg genom medicinsk kompetens

Regeringen stärker hälsan inom äldreomsorgen, bland annat genom stärkt medicinsk kompetens i kommunerna. Den kommunala hälso- och sjukvården möter många äldre patienter, en utredning ska därför lämna förslag på en ordning som ger kommuner möjlighet att anställa läkare. Demensstrategin från 2018 ska uppdateras och en anhörigsatsning ska stödja anhöriga till långvarigt sjuka. Särskilt stöd ska ges till anhöriga som är barn.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ökad folkhälsa genom förebyggande arbete

Ofrivillig ensamhet, brist på gemenskap och för lite rörelse är allvarliga folkhälsoproblem som medför negativa konsekvenser för människors hälsa och välmående. Bland regeringens prioriteringar finns reformer som syftar till att stärka det förebyggande arbetet och betona vikten av fysisk och psykisk hälsa. Att stärka den psykiska hälsan och suicidpreventionen prioriteras som ett led i folkhälsoarbetet, inte minst för unga.

Porträtt av Acko Ankarberg Johansson och Ebba Busch på en presskonferens. Bakom dem finns svenska flaggor och EU-flaggor.
Regeringen presenterade kommittédirektivet Ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården på en pressträff den 1 juni 2023. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Acko Ankarberg Johansson om ett möjligt statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården

Torsdagen den 1 juni 2023 beslutade regeringen om ett direktiv till en parlamentariskt sammansatt kommitté som ska analysera och belysa för- och nackdelar samt lämna förslag på möjligheterna att långsiktigt införa ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården. Hör sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson berätta om uppdraget till kommittén.

Bild på en pressträff med Lina Nordquist, Anna Tenje och Linda Lindberg.
Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje presenterar en utredning. På pressträffen deltog även Lina Nordquist från Liberalerna och Linda Lindberg från Sverigedemokraterna. Foto: Regeringskansliet

Regeringen tillsätter utredning om stärkt medicinsk kompetens i kommunal hälso- och sjukvård

Den kommunala hälso- och sjukvården möter många äldre patienter med sammansatta behov, personer med kroniska sjukdomar och multisjuka personer. För att möta dessa patienters behov och kunna erbjuda dem en god, säker och nära vård krävs medicinsk kompetens. Flera utredningar och uppföljningar har visat på brister i tillgången till och medverkan av läkare. Regeringen tillsätter därför en utredning som ska lämna förslag som stärker kommunernas möjlighet att säkra tillgången till läkare i den kommunala hälso- och sjukvården.

Porträtt av sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
– Väntetiderna och vårdköerna i Sverige måste kortas. De initiativ som vi nu tar mot en nationell vårdförmedling kommer att bidra till att stärka regionernas samarbete så att fler patienter kan få vård snabbare, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Nu tas flera steg mot en nationell vårdförmedling som ska korta vårdköerna

Regeringen och dess samarbetsparti har tidigare aviserat om inrättandet av en nationell vårdförmedling. Genom att synliggöra var kapacitet finns i landet ska väntande patienter snabbare erbjudas vård. Nu har regeringen beslutat om fyra uppdrag som utgör viktiga steg på vägen dit.

Foto på Jakob Forssmed på pressträff.
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2024 en förstärkning på ytterligare 100 miljoner kronor av pågående satsningar för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid och skapa förutsättningar för en god och tillgänglig vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa. Foto: Regeringskansliet

Förstärkta satsningar för att främja psykisk hälsa

I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen förstärkning av pågående satsningar för att främja psykisk hälsa. Förslaget innebär en satsning på ytterligare 100 miljoner kronor 2024 och ytterligare ca 1,6 miljarder kronor per år under 2025 respektive 2026 i syfte att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid och skapa förutsättningar för en god och tillgänglig vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa. Tillsammans med sedan tidigare aviserade anslag innebär detta att över 2,2 miljarder kronor per år avsätts inom området under perioden 2024 - 2026.

Innehåll om Hälso- och sjukvård

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 164 träffar.

Laddar...