Hoppa till huvudinnehåll

Sveriges arbete mot antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är ett växande gräns- och sektorsöverskridande hot mot människors och djurs hälsa. Resistens mot antibiotika medför ökade ekonomiska kostnader och har negativa följder för arbetet med hållbar utveckling världen över.

Ansvariga statsråd
Jakob Forssmed
Ansvariga departement
Social­departementet
  • Sveriges arbete mot antibiotikaresistens

    Antibiotikaresistens måste bekämpas tvärsektoriellt. Det innebär att insatser behövs inom ett flertal områden, såsom människors och djurs hälsa, miljö, forskning och internationellt utvecklingssamarbete. Mot denna bakgrund arbetar flera svenska myndigheter och icke-statliga aktörer med antibiotikaresistensfrågan på olika nivåer och utifrån olika infallsvinklar.

Aktuellt

Foto: Agnetha Tillnert/TT

Svensk strategi för arbetet mot antibiotikaresistens 2024-2025

Denna strategi ska ligga till grund för Sveriges arbete med att bromsa uppkomst och spridning av antibiotikaresistens samt att förebygga och hantera dess konsekvenser. Det svenska arbetet mot antibiotikaresistens nationellt, inom EU och internationellt ska vara långsiktigt och hållbart samt utgå från effektiva insatser inom alla relevanta områden.

Sverige ska fortsatt visa ledarskap i det internationella arbetet, i linje med Sveriges politik för global utveckling, globala åtaganden gjorda inom Agenda 2030 och arbetet inom EU.

Åtta välklädda personer står framför ett vitt draperi.
Socialminister Jakob Forssmed ledde det svenska ordförandeskapets sista möte inom den Nordliga Dimensionens Partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande. Sverige har varit ordförande för organisationen 2022 och 2023. Litauen är vice ordförande och övertar ordförandeskapet 2024. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Fokus på antibiotikaresistens och Ukraina när nordiska och baltiska ministrar möttes under svenskt ordförandeskap

Socialminister Jakob Forssmed stod värd för ett ministermöte inom ramen för den Nordliga Dimensionens Partnerskap för Hälsa och Socialt Välbefinnande (NDPHS) den 17 januari. Mötet avslutar det svenska ordförandeskapet.

Porträtt av malin Grape
Malin Grape, Sveriges ambassadör för arbetet mot antimikrobiell resistens. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ett fartfyllt år i arbetet mot antimikrobiell resistens

En av Malin Grapes främsta uppgifter är att verka för synlighet för regeringens prioriterade frågor inom frågan om antimikrobiell resistens på den internationella arenan och bidra till en stärkt global dialog. Som Sveriges ambassadör för arbetet mot antimikrobiell resistens lyfte hon under 2023 frågan på flera viktiga forum, bland annat under det svenska ordförandeskapet i EU och vid Världshälsoförsamlingen, WHA.

Innehåll om Sveriges arbete mot antibiotikaresistens

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 43 träffar.

Laddar...