Social­departementet

Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd, så som folkhälsan, sjukvården och äldreomsorgen. Bland departementets ansvarsområden finns också socialförsäkringar för att människor ska vara ekonomiskt trygga när de är sjuka, äldre eller när barnen är små. Frågor om individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg ingår. Dessutom arbetar departementet med rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och med frågor om premiepensionssystemet. Departementet ansvarar även för frågor som rör idrott, ungdomspolitik, civilsamhället, trossamfund och begravningsväsendet.

Ansvariga statsråd

Jakob Forssmed Social­minister
Acko Ankarberg Johansson Sjukvårds­minister
Camilla Waltersson Grönvall Socialtjänst­minister
Anna Tenje Äldre- och socialförsäkrings­minister

Aktuellt från Socialdepartementet

 • Förstärkt bostadsbidrag till utsatta barnfamiljer

  Torsdag den 23 mars höll regeringen pressträff tillsammans med Sverigedemokraterna för att presentera att det tillfälliga tilläggsbidraget i bostadsbidraget förlängs och höjs. Vid pressträffen medverkade vice statsminister Ebba Busch, finansminister Elisabeth Svantesson, arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson samt Oscar Sjöstedt, Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson.

 • Tre uppdrag ska bidra till en mer tillgänglig, jämlik och kunskapsbaserad vård för flickor och kvinnor

  Regeringen avser att besluta om tre uppdrag till olika myndigheter som ska bidra till utvecklingen av en god hälso- och sjukvård för flickor och kvinnor. De rör bland annat en stärkt tillsyn av mödrahälsovård och förlossningsvård, insatser för en jämlik hälso- och sjukvård med fokus på sjukdomar som främst drabbar kvinnor och flickor samt insatser för att stödja en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård för personer som har utsatts för sexuellt våld.

 • Engagerade diskussioner om att motverka den tysta pandemin

  Socialminister Jakob Forssmed håller tal.
  Socialminister Jakob Forssmed. Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

  Det svenska ordförandeskapets högnivåmöte om antimikrobiell resistens (AMR) hölls den 6–7 mars utanför Stockholm. Drygt 140 högnivådelegater från EU- och EES-länder och dess organisationer och institutioner deltog i diskussioner och paneler om hälsohotet och hur EU kan stötta det globala arbetet mot spridningen av AMR, som även kallas för den tysta pandemin.

Spaniens hälsominister Carolina Darias San Sebastián, Stella Kyriakides, kommissionsledamot med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet och Sveriges sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.
Spaniens hälsominister Carolina Darias San Sebastián, Stella Kyriakides, kommissionsledamot med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet och Sveriges sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

Högnivåkonferens om målet att utrota ojämlikhet inom cancervården i EU

Högnivåkonferensen om cancer ”Equity, Excellence and Innovation: Modern Cancer Care for All” ägde rum i Stockholm den 1 februari. Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen stod tillsammans värd för konferensen som samlade cancerexperter från hela EU, högnivådelegater och företrädare för europeiska cancerorganisationer.

Anna Tenje talar på en scen.
Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje inleder högnivåmötet om aktivt och självständigt åldrande. Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

Högnivåmöte med fokus på ett aktivt och självständigt åldrande

De demografiska förändringarna i Europa har stora konsekvenser för våra samhällen och innebär utmaningar, inte minst för arbetsmarknaden, för pensionssystemen och ett ökat behov av vård och omsorg. Den 13–14 februari bjöd det svenska ordförandeskapet in EU:s medlemsstater och andra aktörer till ett högnivåmöte om aktivt och självständigt åldrande, för en gemensam diskussion om vägar framåt när det gäller Europas åldrande befolkning. Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje stod värd för mötet. På mötet deltog bland andra Estlands socialminister, Danmarks äldreminister samt Maltas minister för aktivt åldrande.

Statsminister Ulf Kristersson, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och justitieminister Gunnar Strömmer.
Statsminister Ulf Kristersson, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och justitieminister Gunnar Strömmer. Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet

Regeringen tar krafttag mot LVU-kampanjen

Sedan december 2021 sprids desinformation om att svensk socialtjänst omhändertar muslimska barn utan rättsligt stöd. Regeringen vidtar nu flera åtgärder för att motverka desinformationen som sprids och dess konsekvenser.

Socialminister Jakob Forssmed och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.
Socialminister Jakob Forssmed och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Ministrarna presenterade aktuella frågor i möte med Patientrådet

Den 22 februari mötte socialminister Jakob Forssmed och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson medlemmarna i Patientrådet. Patientrådet är ett viktigt forum för dialog mellan regeringen och de organisationer som företräder patienters och deras närståendes intressen. På mötet presenterade ministrarna aktuella frågor på regeringens bord i frågor som rör folkhälsa och sjukvård.

Innehåll från Socialdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 4302 träffar.