Landsbygds- och infrastruktur­departementet

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, livsmedel och areella näringar, regional utveckling, transporter och infrastruktur samt bostäder och samhällsplanering.

Ansvariga statsråd

Peter Kullgren
Peter Kullgren Landsbygds­minister
Andreas Carlson
Andreas Carlson Infrastruktur- och bostads­minister

Aktuellt från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

 • EU överens om att underlätta laddningen av eldrivna fordon

  Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.
  Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

  Europaparlamentet och rådet har kommit överens om en lagstiftning som ska öka tillgången på laddningsstationer för elfordon och tankställen för vätgasdrivna fordon. Nyligen nåddes också en överenskommelse för att minska växthusgasutsläppen inom EU:s sjöfart. Bägge ingår i EU:s klimatpaket Fit for 55.

 • Gemensamma jordbruks- och fiskefrågor diskuterades

  Landsbygdsminister Peter Kullgren.
  Landsbygdsminister Peter Kullgren. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Måndag 20 mars ledde landsbygdsminister Peter Kullgren jordbruks- och fiskerådet (AGRIFISH) i Bryssel där ministrar från alla EU-medlemsländer samlas.

 • Hela Sverige ska fungera

  • Hela Sverige ska fungera – Landsbygdens och småstädernas utveckling är avgörande för hela Sveriges framgång. Därför måste hela landet ges förutsättningar att leva. Möjligheten att skapa sig ett gott liv, kunna driva ett företag och i trygghet kunna bilda familj ska finnas oavsett var man bor.

   Illustration: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  • Jordbruk – Konkurrenskraften för den svenska livsmedelsproduktionen ska stärkas. Det handlar bland annat om att långsiktigt arbeta för konkurrenskraftiga villkor för det svenska jordbruket. 

   Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  • Infrastruktur – För den kommande mandatperioden kommer regeringens prioriteringar ligga på att fortsätta förbättra den infrastruktur vi har, reparera där det behövs och förvalta våra gemensamma resurser på bästa sätt.

   Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

  • Skog – Skogen är avgörande för svenskt välstånd och välfärd. Skogen har varit en förutsättning för svenskt, framgångsrikt bergsbruk och man kan med fog säga att ”skogen har byggt Sverige”.

   Foto: Stefan Isaksson

  • Bostäder – Det behöver byggas fler bostäder över hela landet, som möter människors behov och efterfrågan under livets olika skeenden. Inte minst är det viktigt att fler får möjlighet att ta steget till den ägda bostadsmarknaden.

   Foto: Folio

  • Jakt – Jakten fyller flera viktiga funktioner. Den ger bland annat en ökad förståelse för djur och natur samt är ett viktigt instrument för att hålla vildstammarna på lämpliga nivåer.

   Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  • Transport – Friheten att ta sig vart man vill, när man vill – i vardagen, på fritiden och på semestern, ska kunna säkerställas oavsett var i landet man bor. 

   Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Illustration: Regeringskansliet

Regeringens första 100 dagar för landsbygd och infrastruktur

Nu har det gått 100 dagar sedan regeringen tillträdde. En viktig prioritering är landsbygdspolitiken, där det sammanhållna Landsbygds- och infrastrukturdepartementet initierat flera viktiga insatser för att hela landet ska fungera.

Foto: Astrakan/Folio, Maria Nilsson/Regeringskansliet

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Under 2023 inleder regeringen arbetet med en livsmedelsstrategi 2.0. Nästa steg i arbetet är en fortsatt dialog med livsmedelskedjans företrädare för att fånga upp hur livsmedelsstrategin på bästa sätt kan utvecklas och genomföras för att stärka svensk konkurrenskraft.

Illustration: Itziar Castany/Regeringskansliet

Ett nationellt skogsprogram för Sverige

Det nationella skogsprogrammets vision är ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Skogsprogrammets fem fokusområden har mål som bidrar till att nå visionen.

Två män i kostym tittar in i kameran.
Statsråden Peter Kullgren och Andreas Carlson. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Hela Sverige ska fungera

Landsbygdens och småstädernas utveckling är avgörande för hela Sveriges framgång. Därför måste hela landet ges förutsättningar att leva. Möjligheten att skapa sig ett gott liv, kunna driva ett företag och i trygghet kunna bilda familj ska finnas oavsett var man bor.

Innehåll från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1525 träffar.