Landsbygds- och infrastruktur­­departementet

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, livsmedel och areella näringar, regional utveckling, transporter och infrastruktur samt bostäder och samhällsplanering.

Ansvariga statsråd

Peter Kullgren
Peter Kullgren Landsbygds­minister
Andreas Carlson
Andreas Carlson Infrastruktur- och bostads­minister

Aktuellt från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

 • Mer resurser till Transportstyrelsen

  Transportstyrelsen behöver ges bättre förutsättningar att bedriva tillsyn, arbeta med körkortsingripanden samt utveckla såväl regler som register. Därför avser regeringen att förstärka Transportstyrelsen med totalt 60 miljoner kronor för 2024.

 • H.M. Konungen och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson besökte Stenungsund

  • H.M. Konungen och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i sällskap av insatspersonal.

   H.M. Konungen och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, här i sällskap av insatspersonal, besökte Stenungsund med anledning av det omfattande skredet på E6:an.

   Foto: Regeringskansliet

  • Vy över det omfattande skredet på E6:an i Stenungsund.

   Vy över det omfattande skredet på E6:an i Stenungsund.

   Foto: Regeringskansliet

  Måndagen den 25 september besökte H.M. Konungen och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson Stenungsund i syfte att med besöket visa stöd till kommunen och övriga som arbetar med att hantera konsekvenserna av det omfattande skredet på E6:an i Stenungsund. Syftet var också att få information om nuläge och arbetet framåt.

 • Regeringen satsar på svensk växtförädling för att stärka jordbruksutvecklingen i hela Sverige

  I budgetpropositionen för 2024 presenterar regeringen en långsiktig satsning på SLU Grogrund som är ett kompetenscentrum vars huvuduppgift är att utgöra ett kunskapsnav för svensk växtförädling. Från och med 2024 föreslås finansieringen öka med 10 miljoner kronor per år.

Illustration: Regeringskansliet

Afrikansk svinpest konstaterad i Sverige

Den 6 september konstaterades det första fallet av afrikansk svinpest i Sverige. Det är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, däremot drabbar den inte människa eller andra djurslag. Det är i dagsläget inte klart hur smittan har kommit till Sverige.

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson och finansminister Elisabeth Svantesson
Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson och finansminister Elisabeth Svantesson. Foto: Amanda Siwertzon/Regeringskansliet

Höjt tak för rotavdrag och andra åtgärder för att stärka bygg- och bostadssektorn

Regeringen föreslår i den kommande budgetpropositionen flera åtgärder för att stärka bygg- och bostadssektorn. Bland annat höjs taket för rotavdraget tillfälligt för att öka efterfrågan på ROT-arbeten. Regeringen riktar också stimulansåtgärder till kommunerna för att ge ökade incitament till att omvandla lokaler till bostäder och öka utbudet av planerad mark för småhus.

Andreas Carlson vid pressträff 21 augusti 2023.
Andreas Carlson vid pressträff 21 augusti 2023. Foto: Tove Persson/Regeringskansliet.

Förstärkt järnvägs- och kollektivtrafikskydd ska utredas

Regeringen ger Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att gemensamt utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet.

Foto: Astrakan/Folio, Maria Nilsson/Regeringskansliet

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Under 2023 inledde regeringen arbetet med en livsmedelsstrategi 2.0. Som ett första steg i arbetet har fortsatta dialoger med livsmedelskedjans företrädare hållits för att fånga upp hur livsmedelsstrategin på bästa sätt kan utvecklas och genomföras för att stärka svensk konkurrenskraft.

Innehåll från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1768 träffar.