Foto: Jörgen Svendsen/TT

Nationell infrastrukturplan

Regeringen gör en historisk satsning på Sveriges transportinfrastruktur i en ny nationell plan
för perioden 2022-2033. Totalt fördelas 881 miljarder kronor, vilket är den största infrastrukturinvesteringen i Sverige någonsin. Den nya nationella planen innebär bland annat att tidigare plan fullföljs och att investeringar påskyndas och intensifieras. Planen innehåller omfattande åtgärder för att underhålla och utveckla den svenska transportinfrastrukturen i hela landet och ska bidra till ökad tillgänglighet, vidgade arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, ökad sammanhållning i landet, förbättrad konkurrenskraft och till att nå klimatmålen.

Ansvariga statsråd
Tomas Eneroth
Ansvariga departement
Infrastruktur­departementet

Nu bygger vi ihop framtidens infrastruktur och driver på den gröna industriella revolutionen

 • Regeringen presenterar rekordsatsning på Sveriges infrastruktur

  Regeringen har beslutat om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige. Totalt fördelas 881 miljarder kronor i en historisk satsning för att öka takten i utvecklingen av Sveriges infrastruktur.

 • Regeringen satsar på vägar på landsbygden

  Regeringen satsar på att både bygga nya vägar och underhålla såväl hög- som lågtrafikerade vägar i den nationella planen för transportinfrastruktur.

 • Regeringen har tagit emot förslag på ny nationell plan för transportinfrastruktur

  Processen för nationell infrastrukturplan som bland annat innehåller inriktningsplanering, infrastrukturproposition och åtgärdsplanering.
  Här ser du processen för nationell infrastrukturplan som bland annat innehåller inriktningsplanering, infrastrukturproposition och åtgärdsplanering. Illustration: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  Trafikverket har redovisat ett förslag på en ny nationell transportinfrastrukturplan för perioden 2022–2033. I den nationella planen föreslås åtgärder för att underhålla, bygga ut och utveckla den svenska transportinfrastrukturen de kommande tolv åren.

 • Tomas Eneroth om infrastrukturpropositionen

  Här sammanfattar infrastrukturminister Tomas Eneroth innehållet i propositionen.

Innehåll om nationell infrastrukturplan

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 51 träffar.