Foto: Jörgen Svendsen/TT

Nationell infrastrukturplan

En fungerande infrastruktur är en viktig hörnsten i ett modernt samhällsbygge. I maj 2018 fattade regeringen beslut om en nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för planperioden, 2018–2029. Infrastruktursatsningarna i den trafikslagsövergripande planen bidrar till en omställning till ett fossilfritt välfärdsland, ett Sverige som håller ihop, ett ökat bostadsbyggande och förbättrade förutsättningar för näringslivet.

Regeringen har inlett arbetet med att ta fram en ny nationell plan. Infrastrukturpropositionen ”Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige” överlämnades till riksdagen i april 2021. Efter riksdagsbeslut om ekonomiska ramar fortsätter arbetet med den så kallade åtgärdsplaneringen. Den innebär att de åtgärder som bör prioriteras in i den nationella planen identifieras. Beslut om ny nationell plan planeras till 2022.

Ansvariga statsråd
Tomas Eneroth
Ansvariga departement
Infrastruktur­departementet

Investeringar i transportinfrastrukturen ger hela Sverige goda förutsättningar att växa, leva och utvecklas.

  • Tomas Eneroth om infrastrukturpropositionen

    Här sammanfattar infrastrukturminister Tomas Eneroth innehållet i propositionen.

  • Regeringen har beslutat om direktiv till åtgärdsplanering

    Med anledning av riksdagsbeslutet om infrastrukturpropositionen får Trafikverket i uppdrag att presentera ett förslag till en ny trafikslagsövergripande nationell plan för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033.

  • Största ekonomiska ramen någonsin för transportinfrastrukturåtgärder

    Idag höll infrastrukturminister Tomas Eneroth och miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund en digital pressträff där de presenterade innehållet i infrastrukturpropositionen.

Innehåll om nationell infrastrukturplan

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 35 träffar.