Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag på modernisering och effektivisering av AP-fondernas förvaltning

Publicerad

Finansmarknadsminister Niklas Wykman har i dag tagit emot utredningen om översyn av buffertfonderna. Finansdepartementets särskilda utredare har haft i uppdrag att komma med förslag på hur AP-fondernas förvaltning på olika sätt kan moderniseras och effektiviseras för att se till att AP-fonderna förblir välskötta.

Ladda ner:

– Offentliga medel ska användas och förvaltas så effektivt som möjligt. Kostnaden för hela den offentliga sektorns administration ska hållas nere, utan att det tummar på kvaliteten. Det gäller också på finansmarknadsområdet. Effektiv skötsel av buffertfonderna ökar på sikt pensionerna, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Utredningen föreslår bland annat:

  • Ett införlivande av Sjätte AP-fonden i buffertfondssystemet.
  • Olika alternativ för konsolidering och effektivisering av buffertfonderna.
  • Precisering av det lagstadgade kompetenskravet för styrelseledamöter.
  • Minskning av antalet ledamöter i Första-Fjärde och Sjunde AP-fondernas styrelser.

Dessa förslag ämnar att på olika sätt modernisera och effektivisera AP-fondernas förvaltning för att se till att AP-fonderna förblir välskötta.  

Förslagen kommer nu att beredas i Regeringskansliet.

Bakgrund

Den 23 oktober förra året fick departementsrådet Tord Gransbo i uppdrag att se över den samlade förvaltningen av Första–Fjärde och Sjätte AP-fondernas (buffertfondernas) fondkapital. Uppdraget inkluderade även administrativa och styrelserelaterade aspekter för Sjunde AP-fonden, som inte är en buffertfond.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson
Laddar...