Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Finansdepartementet

Informellt branschråd om hållbarhetsreglering på finansmarknaden

Publicerad

Den 29 maj bjöd finansmarknadsminister Niklas Wykman in representanter från näringslivet till ett informellt branschråd för att diskutera EU:s hållbarhetsreglering på finansmarknaden. Syftet var att diskutera hur nuvarande regelverk fungerar och hur det lever upp till målsättningen om att underlätta en hållbar omställning.

– Vi ska arbeta för en effektiv hållbarhetsreglering och då behöver vi lyssna på branschens erfarenheter och synpunkter. Det handlar om att på bästa sätt ta tillvara våra intressen i EU, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

I diskussionen framhölls att regelverken överlag bedöms som ändamålsenliga, och att det är viktigt att företagen nu får tid att tillämpa gällande regler innan eventuella nya initiativ tas. Det blir också viktigt att följa upp i vad mån regelverken leder till administrativa bördor och hur dessa i så fall kan begränsas. En annan fråga som kom upp var behovet av att fokusera ännu mer på verktyg för att underlätta investeringar för att ställa om verksamheter som i nuläget inte är hållbara till att bli det.

Hållbarhetsregleringen baseras till stora delar på EU:s regelverk som tillkommit på senare år, såsom taxonomin, regler för hållbarhetsrapportering (Corporate Sustainable Reporting Directive, CSRD) och hållbarhetsupplysning (Sustainable Finance Disclosure, SFDR), EU-standarden för gröna obligationer, samt regler för att integrera hållbarhetsrisker i beslut.

På mötet deltog representanter från AMF Fonder, Fondbolagens förening, Mannheimer Swartling, Nasdaq Stockholm, Oliver Wyman, PwC Sverige, SEB, SPP, Svensk Försäkring, Svenskt Näringsliv samt Wigge & Partners.

Bakgrund

Detta möte var det tredje inom ramen för informella branschråd som finansmarknadsminister Niklas Wykman anordnar. Ett första möte hölls den 15 november 2023 om EU:s kapitalmarknadsunion och ett andra den 15 december 2023 om riskkapital. Syftet med dessa branschråd är att samla berörda aktörer för att få insikter i finansiella sektorn och identifiera viktiga områden för att stärka svensk konkurrenskraft och EU:s långsiktiga utveckling på kapitalmarknaderna.

Laddar...