Niklas Wykman

Finansmarknadsminister

Finansdepartementet

”För att svensk ekonomi ska växa och hushållen få förbättringar som kommer alla till del behövs en ansvarsfull ekonomisk politik. Finansiell stabilitet är en hörnsten i detta. Sverige ska ha ett stabilt och effektivt finansiellt system. Att tryggheten ökar och Sveriges säkerhet stärks är centralt – därför är det viktigt att penningtvätt bekämpas, att vi stärker beredskapen mot cyberhot och att Sverige står rustat att kunna motverka och hantera ekonomiska störningar. Med det som grund skapar vi goda förutsättningar att leda Sverige mot högre sysselsättning, ökad trygghet och stark ekonomisk tillväxt.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Niklas Wykman

  • Ökade resurser till Spelinspektionen och Finansinspektionen

    Spelmarknaden ska inte kunna missbrukas för kriminell verksamhet. Regeringen föreslår därför en ökning av Spelinspektionens anslag i budgetpropositionen för 2024 med 10,8 miljoner kronor för att förstärka tillsynen över spelmarknaden och utöka arbetet mot olaglig spelverksamhet och matchfixning. För att detta ska ske så effektivt som möjligt behöver Spelinspektionen utöka samarbetet med Finansinspektionen.

Innehåll från Niklas Wykman

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 61 träffar.