Remiss av SOU 2021:91 En ny rymdlag Diarienummer: U2021/04610

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som Utbildningsdepartementet har remitterat SOU 2021:91 En ny rymdlag.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 21 april 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.