Hoppa till huvudinnehåll
Illustration: Nellie Östman

Totalförsvar

Sveriges totalförsvar berör hela samhället. Totalförsvar är verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Det består av två delar: det militära försvaret och det civila försvaret.

Ansvariga statsråd
Pål Jonson
Carl-Oskar Bohlin
Ansvariga departement
Försvars­departementet

Aktuellt

Om totalförsvar

  • Avskräcka från krig och värna frihet

    Målet för totalförsvaret är att ha förmåga att försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet.
    Totalförsvaret ska vara krigsavhållande. Det betyder att om Sverige har ett väl fungerande totalförsvar och andra vet om det, minskar risken för angrepp och påtryckningar mot Sverige.

    Beredskap i fredstid – och höjd beredskap

    Sverige behöver alltid ha en beredskap att kunna hantera olika typer av hot mot vår säkerhet. Det gäller förberedelse för att hantera fredstida kriser som till exempel pandemier eller naturkatastrofer, säkerhetspolitiska kriser och ytterst ett väpnat angrepp.

Återuppbyggnad

Regeringen genomför den största upprustningen av vårt totalförsvar sedan 1950-talet. Återuppbyggnaden pågår sedan 2015 då regering och riksdag bedömde att det säkerhetspolitiska läget i omvärlden hade försämrats.

Höjd beredskap

För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Det är regeringen som beslutar om höjd beredskap. Vid höjd beredskap ska hela samhället hjälpas åt för att försvara landet och se till att det viktigaste fungerar. 

En stor grupp personer uppställda för gruppfoto inomhus.
Försvarsberedningen tillsammans med statsråden Pål Jonson och Carl-Oskar Bohlin. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Inriktning för totalförsvaret

Riksdagen beslutar om den övergripande inriktningen för totalförsvaret. Det har historiskt skett ungefär vart femte år. Den nuvarande utvecklingen av totalförsvaret bygger på propositionen Totalförsvaret 2021–2025 som antogs av riksdagen 2020.

Försvarsberedningen är ett forum för konsultationer mellan regeringen och samtliga politiska partier i riksdagen. Försvarsberedningen förbereder underlag till regeringen inför nästa försvarsproposition.

Två personer står utomhus.
Försvarsminister Pål Jonson och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin. Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

Aktuellt säkerhetsläge

Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 innebär att Sverige nu befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Regeringen och Försvarsmakten informerar om det aktuella säkerhetsläget när det gäller försvarsfrågor.

En radio som står i ett fönster.
Viktigt meddelande till allmänheten sprids bland annat via radio. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Vid kriser och höjd beredskap

Vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner såväl som vid höjd beredskap sprids viktigt meddelande till allmänheten (VMA) via till exempel radio och TV. I vissa fall kan även SMS och utomhusvarningssystemet användas.

Civilsamhället och frivilliga

Enskilda individer och civilsamhället med frivilliga, ideella organisationer och trossamfund har en viktig roll i totalförsvaret. Några som har särskilt utpekade uppdrag inom krisberedskap och totalförsvar är de 18 frivilliga försvarsorganisationerna.

Näringslivet

Förbättrad försörjningsberedskap genom privat-offentlig samverkan är en viktig del i återuppbyggnaden av totalförsvaret. Under 2023 tillsatte regeringen Näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap med representanter från näringslivet, arbetstagar- samt arbetsgivarorganisationer och staten. Rådet leds av ministern för civilt försvar och regeringen representeras även av försvarsministern, energi- och näringsministern samt landsbygdsminstern.

Illustration: Nellie Östman

Det här är militärt försvar

Det militära försvaret ska försvara Sverige mot väpnat angrepp, hävda Sveriges territoriella integritet och förebygga och hantera konflikter och krig.

Illustration: Nellie Östman

Det här är civilt försvar

Det civila försvaret omfattar hela samhället och utgörs av den samlade motståndskraften vid krigsfara och krig.

Innehåll om Totalförsvar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 59 träffar.

Laddar...