Hoppa till huvudinnehåll

Cybersäkerhet i fokus för Näringslivsrådet

Publicerad

Den 12 mars hölls årets första möte i det tvärsektoriella näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap. Mötets agenda fokuserade på cybersäkerhet och deltagare från olika sektorer utbytte erfarenheter och insikter kring effektiv informationsdelning och operativ hantering av it-incidenter.

 • Vid ett långbord sitter politiker, Försvarsmaktens generaldirektör och MSB:s generaldirektör.

  Fr. v. Peter Kullgren, landsbygdsminister, minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin, försvarsminister Pål Jonson, Försvarsmaktens generaldirektör Mikael Granholm, MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka och statssekreterare Johan Berggren.

  Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

 • Pål Jonson har tagit ordet. Carl-Oskar Bohlin sitter snett bakom och lyssnar med Mikael Grönholm sitter framåtlutad och lyssnar.

  Försvarsminister Pål Jonson talar till rådet.

  Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

 • Carl-Oskar Bohlin inleder mötet sittandes bakom ett bord. T.v. om Bohlin sitter Pål Jonson

  Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin inleder mötet.

  Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

– Regeringen arbetar på en bred front för att höja cybersäkerhetsnivån i Sverige. En viktig del i detta är att fördjupa samarbetet mellan privat och offentlig sektor, vilket är avgörande för att stärka vår förmåga att hantera de alltmer komplexa cyberhoten. Det är därför mycket angeläget att vi idag kunnat samla deltagarna i Näringslivsrådet för utbyta insikter på detta tema och diskutera hur vi gemensamt kan stärka Sveriges motståndskraft i cyberdomänen, säger minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin som ledde mötet. 

Under mötet presenterade statssekreterare Johan Berggren från Försvarsdepartementet de senaste uppdateringarna kring kommande regelverk och pågående utredningar. Berggren belyste bland annat arbetet med den nya nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet, utredningen om det nationella cybersäkerhetscentret, och vägen framåt för implementeringen av NIS2-direktivet.

På mötet redogjorde även Försvarsmaktens generaldirektör Mikael Granholm och MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka Asp för en aktuell bild av omvärldsläget på det militära respektive civila området. 

Regeringen representeras utöver ministern för civilt försvar även av försvarsminister Pål Jonson, energi- och näringsminister Ebba Busch samt landsbygdsminster Peter Kullgren.

Presskontakt

Benjamin Onne
Pressekreterare hos minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-102 35 41
e-post till Benjamin Onne

Näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap

Näringslivsrådet inrättades av regeringen i början av 2023 som ett forum för informationsutbyte i frågor som rör totalförsvar och krisberedskap och som är av gemensam vikt för näringsliv, stat och arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.
Rådet leds av ministern för civilt försvar och regeringen representeras även av försvarsministern, energi- och näringsministern samt landsbygdsminstern.

Övriga ledamöter i rådet kommer från:

Almega
Byggföretagen
Energiföretagen
Lantbrukarnas Riksförbund
Lif – de forskande läkemedelsföretagen
LO – Landsorganisationen i Sverige
SACO – Sveriges akademikers centralorganisation
SOFF – Säkerhets- och försvarsföretagen
Svenska Bankföreningen
Svensk Handel
Svenskt Näringsliv
Transportföretagen
TCO – Tjänstemännens centralorganisation
Teknikföretagen

Ytterligare organisationer kan komma att bjudas in till rådets möten beroende på vilka områden som diskuteras.

Laddar...