Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialstyrelsen får två nya uppdrag kopplat till höjd beredskap

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att stödja regionernas förmåga att öka vårdkapaciteten i fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig. Samtidigt får Socialstyrelsen också i uppdrag att etablera en nationell samverkansstruktur för hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap.

Hälso- och sjukvård har en central roll i totalförsvaret. En fungerande sjukvård i fred är en förutsättning för en fungerande sjukvård i krig. Det framgår bland annat av den försvarspolitiska inriktningspropositionen Totalförsvaret 2021–2025 (prop. 2020/21:30).

– Det är viktigt att funktionaliteten i hälso- och sjukvården kan upprätthållas så långt som möjligt även i krig. För att kunna göra det måste man ställa om för att kunna ta hand om ett stort antal skadade personer samtidigt. Det är också nödvändigt att se till att det finns tillräckligt med läkemedel och sjukvårdsmaterial för att skydda befolkningen, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Regeringen bedömer att regionernas arbete med att utveckla förmågan att öka vårdkapaciteten vid kris och krig är en väsentlig del av det pågående arbetet att utveckla och stärka hälso- och sjukvården i totalförsvaret.

Socialstyrelsen ska därför analysera, utveckla och stödja regionernas förmåga att öka vårdkapaciteten i fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig. Det innebär bland annat att undersöka regionernas förmåga att hantera ett plötsligt inflöde av patienter och identifiera hinder för kapacitetsökning.

Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 2 juni 2025.

Nationell samverkansstruktur för försörjningsberedskap

Regeringen har också fattat beslut om uppdrag till Socialstyrelsen att, i samverkan med Läkemedelsverket, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner, etablera en nationell samverkansstruktur för hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap av sjukvårdsprodukter och den övriga utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges.

Syftet med den nationella samverkansstrukturen är att öka hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap vid fredstida kris, höjd beredskap och ytterst krig. Det innefattar bland annat nödvändig försörjning av läkemedel och sjukvårdsmaterial.

Etableringen av den nationella samverkansstrukturen ska ta sin utgångspunkt i Socialstyrelsens rapport Statligt ansvar för försörjningsberedskapen inom hälso- och sjukvården (S2021/08235) och det arbete som Socialstyrelsen tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utför inom ramen för uppdraget att genomföra en försörjningsanalys avseende samhällets behov av och tillgång till sjukvårdsprodukter (Fö2024/00053).

Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 15 december 2026.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Laddar...