Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Socialdepartementet

Neurokirurgi och vård vid dysmeli på programmet i Örebro

Publicerad

Som en del av sin regionturné besökte sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson Region Örebro län den 15 maj. På programmet stod dialog med region- och hälso- och sjukvårdsledning samt besök på Dysmeli- och armprotescentrum samt Neurokirurgen på Universitetssjukhuset Örebro.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson tittar på när en medarbetare på Universitetssjukhuset Örebro demonstrerar en benprotes.
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson besöker vårdverksamhet i Region Örebro län. Foto: Matilda Anttonen/Regeringskansliet

– Det är viktigt för mig att ha god insikt i regionernas verksamheter och de aktuella utmaningar och möjligheter de har. Besöket här i Örebro gav mycket intressant kunskap kring hur man arbetar med multidisciplinära team för att få en så framgångsrik behandling som möjligt, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Ministern inledde med att besöka Dysmeli- och armprotescentrum. Här arbetar man med multidisciplinära team och främst med fokus på barn, men även ett vuxenteam finns för att kunna erbjuda vård och stöd under hela livet. 

Ministern besökte också neurokirurgiska avdelningen samt neurokirurgiska intermediärvårdsavdelningen, där patienter med skallskador, patienter som genomgått eller ska genomgå neurokirurgi samt neurologiskt svårt sjuka patienter som behöver noggrann övervakning, vårdas.

– Svensk sjukvård är framstående och jag blir imponerad av att se denna specialiserade sjukvård och det sätt på vilket man lägger upp behandlingsprogrammen samt bemöter och tar hand om patienterna, säger Acko Ankarberg Johansson.

Efter studiebesöken träffade sjukvårdsministern region- och hälso- och sjukvårdsledningen för att informera om regeringens satsningar och utmaningar framöver, samt att själv bli informerad om de frågor som regionen tycker är viktiga att föra fram.

Under besöket i Örebro deltog också bland andra regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Behcet Barsom, hälso- och sjukvårdsnämndens vice ordförande Jenny Steen, regiondirektör Rickard Simonsson och hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas Claesson.

Sjukvårdsministern besöker Sveriges regioner

Några av regeringens högsta prioriteringar inom hälso- och sjukvården är vård i tid och jämlik vård i hela landet. En långsiktig utveckling av hälso- och sjukvården grundas bäst i dialog mellan berörda aktörer. Syftet är att stärka hälso- och sjukvårdens förutsättningar att erbjuda en god och jämlik vård som utgår från behovsprincipen. För att säkerställa detta behöver det under den närmaste tioårsperioden ske en omfattande utbyggnad av primärvård så att en större andel av hälso- och sjukvården utgörs av primärvård. Vidare krävs en välfungerande kompetensförsörjning och god tillgänglighet.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson planerar att besöka alla Sveriges regioner under mandatperioden. Under sitt besök kommer ministern att hålla en hälso- och sjukvårdsdialog med regionledningen samt att besöka olika verksamheter inom hälso- och sjukvården.

Laddar...