Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Socialdepartementet

Acko Ankarberg Johansson om ett möjligt statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården

Publicerad

Torsdagen den 1 juni 2023 beslutade regeringen om ett direktiv till en parlamentariskt sammansatt kommitté som ska analysera och belysa för- och nackdelar samt lämna förslag på möjligheterna att långsiktigt införa ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården. Hör sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson berätta om uppdraget till kommittén.

Transkribering:

Idag har vi presenterat ett regeringsbeslut som handlar om direktiv till en parlamentarisk utredning. Vi ska utreda organisationen för hälso- och sjukvården, och mer specifikt: ska vi flytta ansvaret helt eller delvis från regionerna till staten. Så det är en fråga om hur vi ska få en mer jämlik hälso- och sjukvård.

Varför vill regeringen utreda detta?

Vi har brister i jämlikhet idag och en del brister beror på många olika saker. Socioekonomiska faktorer och mycket annat, men en del beror också på var jag bor och i praktiken vilka beslut har den egna regionen fattat. Våra regioner gör sitt bästa varje dag för att ge en god vård, men de geografiska gränserna sätter ju hinder och begränsningar.

Vårt uppdrag utifrån lagen är att ge en god vård till hela befolkningen. Då måste vi möjliggöra att det sker genom en organisation som stödjer det. Så det är uppdraget till den parlamentariska kommittén, att hitta en organisation som stödjer en jämlik vård och som har patienten i fokus.

När blir detta klart?

Den parlamentariska kommittén kommer att få två år på sig att arbeta. Det kommer att vara en oberoende ordförande. Men de kommer också att få möjlighet att lämna förslag löpande om de vill det. Och det finns en del frågor där partierna är redan överens om att här skulle vi behöva mer nationell styrning och beslut. Då kan man skicka fram det förslaget till Regeringskansliet för hantering och framtagande av lagstiftning.

Så kommittén har möjlighet att lämna förslag löpande och inte bara invänta att två år har gått.

 

Laddar...