Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen tillsätter utredning om stärkt medicinsk kompetens i kommunal hälso- och sjukvård

Publicerad

Den kommunala hälso- och sjukvården möter många äldre patienter med sammansatta behov, personer med kroniska sjukdomar och multisjuka personer. För att möta dessa patienters behov och kunna erbjuda dem en god, säker och nära vård krävs medicinsk kompetens. Flera utredningar och uppföljningar har visat på brister i tillgången till och medverkan av läkare. Regeringen tillsätter därför en utredning som ska lämna förslag som stärker kommunernas möjlighet att säkra tillgången till läkare i den kommunala hälso- och sjukvården.

– Att allt fler i Sverige lever längre är en mycket positiv och glädjande utveckling. Men en allt större del av befolkningen får förr eller senare ett stort och ofta sammansatt vårdbehov. För att alla ska få tillgång till en god, säker och nära vård krävs en stärkt medicinsk kompetens i den kommunala hälso- och sjukvården, säger Anna Tenje, äldre- socialförsäkringsminister.

För att stärka den medicinska kompetensen tillsätter regeringen en utredning som ska lämna förslag på en ordning som ger kommuner möjlighet att anställa läkare. Utredaren ska också analysera effektiviteten i nuvarande system samt, vid behov, föreslå åtgärder i det.

– För att tillgodose den enskildes medicinska behov är tillgången till läkare inom kommunal hälso- och sjukvård viktig, men lika viktigt är det att säkerställa kompetens inom såväl omvårdnad som hälsofrämjande och förebyggande arbete samt rehabilitering. Det måste vara attraktivt att arbeta inom den kommunala hälso- och sjukvården med en kultur och arbetsmiljö som främjar en god vård och omsorg, säger Linda Lindberg, Sverigedemokraterna.

– Mer än en fjärdedel av svensk vård är ett kommunalt ansvar - samtidigt får kommuner inte anställa läkare som kan behandla sköra patienter. Det är hög tid att vården formas efter människor, snarare än efter skrivbordsskisser, säger Lina Nordquist, Liberalerna. 

I utredningens uppdrag ingår också att skapa bättre förutsättningar för personal- och kompetensförsörjningen i den kommunala hälso- och sjukvården, bland annat genom att föreslå åtgärder för hur det ska bli mer attraktivt för läkare och andra relevanta legitimerade yrkesutövare att arbeta inom kommunal hälso- och sjukvård. Uppdraget ska redovisas i sin helhet senast den 1 november 2024.

Utredningen tillsätts mot bakgrund av Tidö-avtalet, som är en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham