Migration och asyl

Svensk migrationspolitik omfattar flykting- och invandringspolitik, återvändande, stöd för återvandring och kopplingen mellan migration och utveckling. Den inbegriper även samarbetet på internationell nivå kring dessa frågor. Området omfattar också frågor om svenskt medborgarskap.

Ansvariga för migration och asyl

Ansvarigt statsråd

Maria Malmer Stenergard Migrations­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om migration och asyl

  • Skärpta krav på hederligt levnadssätt och ökade möjligheter till återkallelse av uppehållstillstånd

    Regeringen har fattat beslut om att ge en särskild utredare i uppdrag att se över förutsättningarna att kunna avlägsna utlänningar ur landet på grund av brister i deras levnadssätt och att kunna återkalla uppehållstillstånd även av andra skäl.

  • Fler ska välja att frivilligt återvandra

    Regeringen har tillsatt en utredning som ska titta på hur återvandringen kan öka bland personer som levt i Sverige under en längre tid. Det gäller personer som inte har integrerats i det svenska samhället, genom till exempel försörjning, språk och andra kulturella faktorer.

Återvändande och mottagningscenter i fokus i migrationsbudgeten

Svensk migrationspolitik genomgår nu ett paradigmskifte för att lösa de migrationsrelaterade samhällsproblem vi står inför. Reformerna ska leda till en ansvarsfull och restriktiv migrationspolitik.

Fler åtgärder ska stärka arbetet med återvändande och inre utlänningskontroller

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt återvändandeverksamhet. Syftet är att förbättra förutsättningarna att bedriva ett effektivt återvändandearbete och att stärka arbetet med inre utlänningskontroller.

Maria Mindhammar ny generaldirektör för Migrationsverket

Regeringen har i dag utsett Maria Mindhammar till ny generaldirektör för Migrationsverket. Maria Mindhammar tillträder sin tjänst den 18 september.

Mer moderna och ändamålsenliga regler för förvar

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska göra en översyn av hela regelverket om förvar i utlänningslagen. Syftet är att skapa ett modernt och ändamålsenligt regelverk.

Innehåll om migration

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 706 träffar.