Hoppa till huvudinnehåll

Migration och asyl

Svensk migrationspolitik omfattar flykting- och invandringspolitik, återvändande, stöd för återvandring och kopplingen mellan migration och utveckling. Den inbegriper även samarbetet på internationell nivå kring dessa frågor. Området omfattar också frågor om svenskt medborgarskap.

Ansvariga för migration och asyl

Ansvarigt statsråd

Maria Malmer Stenergard Migrations­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om migration och asyl

  • Uppdrag om skärpta villkor för anhöriginvandring

    Regeringen avser att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av det svenska regelverket för att bevilja uppehållstillstånd på grund av anknytning. Syftet är att anhöriginvandringen till Sverige ska bli mer restriktiv och ändamålsenlig.

  • Pressträff om förbättrade levnadsvillkor för ukrainare i Sverige

    Måndag den 6 maj höll migrationsminister Maria Malmer Stenergard en pressträff tillsammans med arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson, Ludvig Aspling (SD), och Ingemar Kihlström (KD). På pressträffen presenterades förslag som ska förbättra ukrainares levnadsvillkor i Sverige.

  • Skärpt regelverk om utvisning på grund av brott ska utredas

    Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över regelverket om utvisning på grund av brott och andra närliggande frågor. Syftet är att skapa en skärpt reglering som möjliggör betydligt fler utvisningar av utlänningar som begår brott.

Innehåll om migration

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 792 träffar.

Laddar...