Hoppa till huvudinnehåll

Mål för migration och asyl

Målet som riksdagen har fastslagit för utgiftsområdet är en ansvarsfull och restriktiv migrationspolitik som 

  • ger skydd tillfälligt till människor som har skyddsbehov i enlighet med miniminivån som följer av EU-rätten och de bindande internationella regler som Sverige åtagit sig att följa, bland annat asylrätten, samt upprätthåller en kontrollerad invandring,
  • minskar den irreguljära migrationen till Sverige och EU, 
  • bidrar till att personer som saknar skyddsskäl eller av andra skäl inte har laglig rätt att vistas i Sverige lämnar landet,
  • säkerställer en ändamålsenlig arbetskraftsinvandring som bidrar till Sveriges konkurrenskraft,
  • förhindrar, upptäcker och åtgärdar fusk och missbruk, och
  • stimulerar frivillig återvandring.
Laddar...