Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Alternativ till uppehållstillstånd för individer som utgör säkerhetshot ska utredas i snabbspår

Publicerad

En utredare får i uppdrag att bland annat lämna förslag på alternativ till uppehållstillstånd för en utlänning som utgör ett säkerhetshot eller har gjort sig skyldig till brott, när det finns ett tillfälligt verkställighetshinder. Utredningen går i snabbspår och ska redovisas om sju månader.

Om en utlänning ska utvisas från Sverige men det finns ett tillfälligt hinder mot att genomföra utvisningen – till exempel för att personen riskerar tortyr eller dödsstraff i hemlandet – så beviljas utlänningen i dag som regel ett uppehållstillstånd. Detta gäller även om utlänningen utgör ett säkerhetshot eller har gjort sig skyldig till allvarlig eller upprepad brottslighet. Ett uppehållstillstånd kan hindra att avlägsnandet genomförs direkt när det inte längre finns något hinder mot det. Det kan vidare ge utlänningen möjlighet att resa inom EU och att få del av väldfärdsförmåner.

– Det är inte rimligt att personer som utgör säkerhetshot eller ska utvisas på grund av brott beviljas uppehållstillstånd i Sverige på samma villkor som andra. Regeringen vill så snabbt som möjligt få till en ändring av detta och ge myndigheterna bättre förutsättningar för att bedriva ett effektivt återvändandearbete, säger migrationsministern Maria Malmer Stenergard.

Den utredning som nu tillsätts syftar till att skapa förutsättningar för ett effektivare arbete med återvändande och att stärka Sveriges förmåga att hantera individer som utgör ett säkerhetshot men som under viss tid inte kan avlägsnas.

Utredningen sker internt inom Regeringskansliet, en så kallad bokstavsutredning.

Uppdraget kommer att bedrivas i snabbspår och ska redovisas senast den 30 september 2024.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand
Laddar...