Migration och asyl

Svensk migrationspolitik omfattar flykting- och invandringspolitik, återvändande, stöd för återvandring och kopplingen mellan migration och utveckling. Den inbegriper även samarbetet på internationell nivå kring dessa frågor. Området omfattar också frågor om svenskt medborgarskap.

Ansvariga för migration och asyl

Ansvarigt statsråd

Maria Malmer Stenergard Migrations­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om migration och asyl

  • Återvändande och mottagningscenter i fokus i migrationsbudgeten

    Svensk migrationspolitik genomgår nu ett paradigmskifte för att lösa de migrationsrelaterade samhällsproblem vi står inför. Reformerna ska leda till en ansvarsfull och restriktiv migrationspolitik.

  • Fler åtgärder ska stärka arbetet med återvändande och inre utlänningskontroller

    Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt återvändandeverksamhet. Syftet är att förbättra förutsättningarna att bedriva ett effektivt återvändandearbete och att stärka arbetet med inre utlänningskontroller.

Maria Mindhammar ny generaldirektör för Migrationsverket

Regeringen har i dag utsett Maria Mindhammar till ny generaldirektör för Migrationsverket. Maria Mindhammar tillträder sin tjänst den 18 september.

Mer moderna och ändamålsenliga regler för förvar

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska göra en översyn av hela regelverket om förvar i utlänningslagen. Syftet är att skapa ett modernt och ändamålsenligt regelverk.

Skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter att få uppehållstillstånd av humanitära skäl

Regeringen har fattat beslut om en lagråds­remiss med förslag på skärpta villkor för anhörig­invandring i vissa fall och begräns­ningar av möjlig­heten att bevilja uppe­hålls­tillstånd av humanitära skäl.

Regeringen ger Migrationsverket i uppdrag att inrätta återvändandecenter

Regeringen ger Migrations­verket i uppdrag att införa åter­vändande­center för asylsökande som har fått ett beslut att lämna landet. Där ska Migrations­verket aktivt arbeta med att motivera dessa personer till att återvända frivilligt, samt ge råd, vägledning och praktiskt stöd.

Innehåll om migration

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 673 träffar.