Hoppa till huvudinnehåll

Migration och asyl i statens budget

Uppdaterad

Området migration och asyl omfattas av utgiftsområde 8 Migration i regeringens budgetproposition.

Området omfattar följande anslag:

1:1 Migrationsverket
1:2 Ersättningar och bostadskostnader
1:3 Migrationspolitiska åtgärder
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden
1:7 Utresor för avvisade och utvisade
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m.fl.

Mer om statens budget

Den 15 april lämnade regeringen vårpropositionen för 2024 samt vårändringsbudgeten för 2024 till riksdagen.

Laddar...