Kultur

Kulturpolitiken handlar om att främja ett levande och oberoende kulturliv. Området omfattar kulturskaparnas villkor och människors tillgång till kultur i alla dess former samt hur kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas.

Ansvariga för kultur

Ansvarigt statsråd

Parisa Liljestrand Kultur­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om kultur

  • Regeringen tilldelar Lena Anderson, Christofer Murray och Carola Häggkvist medaljen Illis quorum meruere labores

    Regeringen har idag den 13 juli beslutat att tilldela författaren och illustratören Lena Anderson, radioproducenten och nyårsvärden Christofer Murray och artisten Carola Häggkvist belöningsmedaljen i guld av åttonde storleken med inskriften Illis quorum meruere labores. Medaljen är en av regeringens främsta utmärkelser och tilldelas personer som gjort framstående insatser för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga ändamål.

  • Bättre villkor för författare och litterära upphovsmän

    Regeringen höjer biblioteksersättningen och möjliggör fler stipendier till litterära upphovspersoner för att stärka författares och litterära upphovsmäns ekonomiska villkor och för att skapa möjligheter för konstnärlig utveckling.

  • Nyhetsflöde och publiceringar

    Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Innehåll om kultur

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 487 träffar.