Hoppa till huvudinnehåll

Kultur

Kulturpolitiken handlar om att främja ett levande och oberoende kulturliv. Området omfattar kulturskaparnas villkor och människors tillgång till kultur i alla dess former samt hur kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas.

Ansvariga för kultur

Ansvarigt statsråd

Parisa Liljestrand Kultur­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om kultur

 • Förstudie för bättre statistisk om kulturella och kreativa branscher

  Regeringen har beviljat medel för en förstudie om statistik för kulturella och kreativa branscher. Syftet är att bidra till att synliggöra de svenska kulturella och kreativa företagens betydelse för kulturlivet och som andel av näringslivet.

 • Regeringen förordnar ordförande och ledamöter i styrelsen för Sveriges författarfond

  Regeringen har beslutat att förordna generaldirektören Joakim Stymne till ny ordförande i styrelsen för Sveriges författarfond. Som ny ledamot förordnas kulturjournalisten Erik Jersenius och advokaten Karin Westerberg omförordnas ytterligare en period.

 • Kulturminister Parisa Liljestrand besökte Försvarsmusiken

  Från vänster: Filip Scheynius från Arméstaben, Roger Lödin kommendörkapten och chef för Försvarsmusiken, Gustaf Dufberg Regementschef på Livgardet och Anders Albin musikansvarig/konstnärligt ansvarig på Försvarsmusiken.
  Kulturminister Parisa Liljestrand omgiven av (från vänster): Filip Scheynius överstelöjtnant, Arméstaben, Roger Lodin kommendörkapten och chef för Försvarsmusiken, Gustaf Dufberg Regementschef på Livgardet och Anders Albin musikansvarig/konstnärligt ansvarig på Försvarsmusiken. Foto: Regeringskansliet

  Den 25 juni gjorde kulturministern ett verksamhetsbesök hos Försvarsmusiken, som tillgodoser Försvarsmaktens, Hovets och regeringens behov av musik vid olika högtidliga tillfällen och ceremonier i Sverige.

 • Anneli Strömqvist nytt kulturråd i Berlin

  Regeringen har i dag den 20 juni utsett Anneli Strömqvist till nytt kulturråd vid Sveriges ambassad i Berlin. Hon tillträder sin tjänst 19 augusti 2024.

 • Nyhetsflöde och publiceringar

  Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Kulturminister Parisa Liljestrand står vid en talarstol
Kulturminister Parisa Liljestrand Foto: Regeringskansliet

Ny strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

(Ny version) Regeringen har idag lämnat skrivelsen Strategi för företag i kulturella och kreativa branscher till riksdagen. I strategin som gäller 2024–2033 formuleras en vision för 2033, där Sverige har stärkt sin position som ett ledande land för de kulturella och kreativa branscherna.

Gruppbild
Kulturminister Parisa Liljestrand och skolminister Lotta Edholm tillsammans med rådet bestående av representanter för civilsamhället, akademin och näringslivet. Foto: Ninni Andersson

Ett läsande land – Kraftsamling för Sverige som bildnings- och kunskapsnation

Kulturminister Parisa Liljestrand och skolminister Lotta Edholm samlar ett råd av representanter för civilsamhället, akademin och näringslivet för att bidra till att förverkliga regeringens mål: att Sverige ska vara ett läsande land.

Bild på Statssekreterare Karin Svanborg-Sjövall och kulturminister Parisa Liljestrand.
Statssekreterare Karin Svanborg-Sjövall och kulturminister Parisa Liljestrand. Foto: Anna Wikman/Regeringskansliet

Dialog om kultursamverkan

Kulturminister Parisa Liljestrand bjöd den 23 januari 2024 in regionala kulturpolitiker från hela landet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) till den återkommande dialogen om kultursamverkan. Kultursamverkansutredningens betänkande, fritidskortet och folkbildningen var några av punkterna på agendan.

Illustration: Regeringskansliet

Kulturråden på Instagram

Svensk konst och kultur väcker stort intresse utomlands. Följ Sveriges utsända kulturråd i deras vardag runtom i världen på deras nystartade Instagram-konto @svenska_kulturraden

Innehåll om kultur

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 600 träffar.

Laddar...