Hoppa till huvudinnehåll

Ett läsande land – Kraftsamling för Sverige som bildnings- och kunskapsnation

Publicerad

Kulturminister Parisa Liljestrand och skolminister Lotta Edholm samlar ett råd av representanter för civilsamhället, akademin och näringslivet för att bidra till att förverkliga regeringens mål: att Sverige ska vara ett läsande land.

– Stärkt läs- och skrivförmåga är en framtidsfråga för vårt land. Medborgare som läser och som äger språket, är ett fundament för en fungerande demokrati. Det är också helt avgörande för att vi ska kunna vara en innovativ och konkurrenskraftig kunskapsnation. Därför behövs en kraftsamling från alla sektorer i samhället. I Sverige har vi en stolt historia av att lösa stora samhällsproblem tillsammans - staten och näringslivet, akademin och civilsamhället. Nu behöver vi göra det igen och jag är glad över den stora uppslutningen till att delta i rådet, säger kulturminister Parisa Liljestrand.  

– Svenska elevers läsförståelse sjunker och över 20 procent i grundskolan kan inte läsa ordentligt. För att vända den här allvarliga utvecklingen satsar regeringen bland annat på fler böcker i skolan, mindre skärmtid och bemannade skolbibliotek. Men det kommer också behövas insatser utanför skolans värld för att vi återigen ska bli ett läsande land och därför tar vi nu initiativ till det här rådet, säger skolminister Lotta Edholm.  

Rådets huvudsyfte är att samla representanter för civilsamhället, akademin och näringslivet, som genom att mobilisera egna resurser, strukturer och nätverk kan genomföra aktiviteter och insatser som främjar läsande och skrivande i hela befolkningen. Rådet ska även utbyta kunskap och erfarenheter om läsfrämjande som stöd till regeringens arbete. 

Rådets första möte ägde rum den 12 mars 2024 i Rosenbad. 

Rådet består av:

Ahmed Abdirahman, Järvaveckan

Julia Agha, Alkompis

Stefan Bergh, Riksidrottsförbundet

Mia Brunell Livfors, Axel Johnson AB

Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriet

Linda Fälth, professor i pedagogik, Linnéuniversitetet 

Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, Lunds universitet

Patrik Hadenius, Språkmuseet

Sven Hagströmer, Creades

Joel Hellermark, Sana Labs

Martin Ingvar, professor i neurofysiologi och integrativ medicin, Karolinska institutet

Sofia Norén, Legilexi

Elisabet Reslegård, Läsrörelsen

Eva-Lis Sirén, Lärarstiftelsen

Kristina Stenvinkel, Erling-Perssons stiftelse

Lars Strannegård, Handelshögskolan

Representant från Wallenbergstiftelserna

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 78 19
e-post till Sara E. Persson
Ellen Kult
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-140 15 28
e-post till Ellen Kult
Laddar...