Hoppa till huvudinnehåll

Dialog om kultursamverkan

Publicerad

Kulturminister Parisa Liljestrand bjöd den 23 januari 2024 in regionala kulturpolitiker från hela landet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) till den återkommande dialogen om kultursamverkan. Kultursamverkansutredningens betänkande, fritidskortet och folkbildningen var några av punkterna på agendan.

 • Bild på Statssekreterare Karin Svanborg-Sjövall och kulturminister Parisa Liljestrand.

  Statssekreterare Karin Svanborg-Sjövall och kulturminister Parisa Liljestrand.

  Foto: Anna Wikman/Regeringskansliet

 • Bild på Petra Noreback, statssekreterare åt socialminister Jakob Forssmed.

  Petra Noreback, statssekreterare åt socialminister Jakob Forssmed.

  Foto: Anna Wikman/Regeringskansliet

 • Bild på Katarina Lundahl, statssekreterare åt skolminister Lotta Edholm

  Katarina Lundahl, statssekreterare åt skolminister Lotta Edholm.

  Foto: Anna Wikman/Regeringskansliet

Kulturminister Parisa Liljestrand presenterade aktuella kulturpolitiska frågor, bland annat insatser för kulturella och kreativa branscher, den nationella filmpolitiken och kultursamverkansutredningens betänkande som nu är ute på remiss till den 27 mars 2024. De regionala kulturpolitikerna fick därefter tillfälle att diskutera tankar och idéer om hur kultursamverkansmodellen och andra kulturverksamheter kan utvecklas framöver. Kulturministern betonade vikten av att det finns en bra samverkan mellan stat, regioner och kommuner för att de nationella kulturpolitiska målen ska kunna uppnås.

– Att återigen få möjlighet att möta representanter för Sveriges regioner och kommuner är viktigt för det fortsatta arbetet. Det är mycket glädjande att det finns ett så stort engagemang för kultursamverkansmodellen och för kultur i hela landet, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

På agendan stod också regeringens satsning på ett fritidskort för barn och unga. Petra Noreback, statssekreterare åt socialminister Jakob Forssmed, berättade kort om arbetet som pågår och hur fritidskortet ska bidra till att öka barns och ungas rörelse, stärka konditionen och främja kreativt skapande i sociala sammanhang. I samband med detta lyfte regionerna bland annat att det är viktigt att fritidskortet får en smidig administrativ lösning.

Katarina Lundahl, statssekreterare åt skolminister Lotta Edholm, lyfte folkbildningens betydelse för tillgången till ett rikt kulturliv i hela Sverige. Regionerna betonade bland annat den stora betydelse som folkbildningen har i lands- och glesbygder. 

Karin Svanborg-Sjövall, statssekreterare åt kulturminister Parisa Liljestrand, tackade alla medverkande för många intressanta frågor och inspel.

Under mötet deltog även Samverkansrådet, Myndigheten för kulturanalys och Sametinget och tjänstemän från olika myndigheter.

Laddar...