Illustration: FN

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Ansvariga statsråd
Annika Strandhäll
Matilda Ernkrans
Ansvariga departement
Miljö­departementet
Utrikes­departementet

Regeringens arbete med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

  1. Om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling
  2. Sveriges genomförande
  3. Statistik
  4. Regeringsuppdrag
  5. Rapporter
  6. Nationell samordnare
  7. Global uppföljning
  8. Stockholm+50

Innehåll om FN:s globala mål för hållbar utveckling

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 315 träffar.